Request edit access
Đăng ký tham gia | Registration Form
Hội Thảo Trực Tuyến -Tập Huấn Nâng Cao Năng Lực Về Hiệu Quả Tài Nguyên Sản Xuất Sạch Hơn Và Cộng Sinh Công Nghiệp | Online Workshop - Capacity Building On Resource Efficiency and Cleaner Production and Industrial Symbiosis
Thời gian: 13h30-17h00, ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2021 (Thứ 3 và Thứ 4)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt / Tiếng Anh
Nội dung: Tập huấn chuyên sâu về phương pháp luận và cơ hội về Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn (RECP) và Cộng sinh công nghiệp (CSCN) cho các doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệp trong nước, quốc tế và các kinh nghiệm thực tiễn về KCN sinh thái.

Time: 13h30-17h00, July 27 and 28, 2021 (Tuesday and Wednesday)
Language: Vietnamese / English
Content: In-depth training on methodology and opportunities of Resource Efficiency and Cleaner Production (RECP) and Industrial Symbiosis (IS) for companies, sharing domestic and international experiences and case study on Eco-industrial Park
Thư mời và chương trình hội thảo | Invitation letter and training agenda
Thông tin liên hệ | Contact Information
Mr. Bùi Khắc Tú - Trung tâm Sản xuất sạch hơn VN, Email: tu.bk@vncpc.org; ĐT: 035.539.9838

Mrs. Bui Hong Phuong - Project Management Unit (MPI), Email: buihongphuong@gmail.com; Phone: 091.273.0123
Họ và Tên | Full name *
Giới tính | Gender *
Chức danh | Position *
THÔNG TIN LIÊN LẠC | CONTACT INFORMATION
Thư điện tử | Email *
Số điện thoại | Phone number *
Tên doanh nghiệp | Company name *
Địa chỉ doanh nghiệp | Company address *
Ngành nghề sản xuất | Industry *
Mong muốn khi tham gia dự án | Area of interest when participate the project *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of VNCPC. Report Abuse