แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบริการ TOT netcall

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบริการTOT netcall หมดเวลาในการตอบแบบสอบถามแล้วค่ะ ทางทีมงานTOT netcall จะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ ขอขอบคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่านค่ะ