Request edit access
WORKSHOP III. pre rodičov - KOMUNIKÁCIA
Cieľom workshopu je oboznámiť najmä rodičov, ale aj odborných pracovníkov (z materských škôl alebo iných centier) so základnými princípmi v oblasti komunikácie detí s poruchou autistického spektra.

Workshop sa uskutoční v stredu 21. februára 2018 od 16.15 do 18.15 hodiny v suteréne v budove Autistického centra Andreas na Galandovej 7 v Bratislave.

Kapacita workshopu je obmedzená na 14 účastníkov. Cena workshopu je 6 EUR. Prihlásiť sa môžete do 19. februára 2018.


PROGRAM workshopu

16:15 - 17:15
- Komunikácia (základné informácie, formy a zmysel komunikácie)
- Vývin reči a sociálnych zručností u detí (príklady s videozáznamom)
- Základná a prirodzená stimulácia a podpora pre dieťa pri intaktnom vývine reči
- Problémy v oblasti komunikácie u detí s poruchou autistického spektra (PAS) - základne rozdiely pri deťoch s dysfáziou (NKS) a deťoch s PAS

17:15 - 17:30
Prestávka

17:30 - 18:45
- Formy komunikácie, možnosti alternatívnej komunikácie
- Možnosti intervencie a terapie pri rozvoji a podpore komunikácie u detí s PAS
- Základné zásady pri výuke komunikácie


LEKTORKY

Mgr. Natália Jarábková vyštudovala špeciálnu pedagogiku na PdF UK v Bratislave. Deťom s autizmom sa venuje od roku 2007, v centre Andreas pôsobí ako špeciálna pedagogička od roku 2017. Zameriava sa na terapie pre deti s detským autizmom a poradenstvo pre rodičov.

Mgr. Lenka Kuricová vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite. V centre Andreas pôsobí ako psychologička od roku 2016. Zameriava sa na terapie pre deti s detským autizmom.
TERMÍN workshopu *
záväzná prihláška
Required
Meno účastníka *
napíšte vaše - priezvisko a krstné meno
Kontakt na účastníka *
mobilný kontakt v tvare 09xx xxx xxx
Kontakt na účastníka *
emailový kontakt
Vzťah k dieťaťu *
napíšte vzťah k dieťaťu - napr. rodič, starý rodič, učiteľ apod.
Meno dieťaťa (ak nie ste rodič dieťaťa s PAS, napíšte X) *
napíšte meno dieťaťa - priezvisko a krstné meno
Dátum narodenia dieťaťa (ak nie ste rodič dieťaťa s PAS, napíšte X) *
napíšte dátum narodenia dieťaťa v tvare - DD.MM.RRRR
Diagnóza dieťaťa *
Navštevujete Autistické centrum Andreas? *
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
Súhlasím so spracovaním a uchovaním všetkých mojich osobných údajov, ktoré poskytujem Autistickému centru Andreas, Galandova 7, Bratislava, výlučne pre účely workshopu v súlade s rozhodnutím Komisie EÚ zo dňa 15. júna 2001 a zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov údajov v znení neskorších zmien a doplnkov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať, zmazať alebo opraviť osobné údaje.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy