Umbusaldusavaldus Maidla Kooli direktorile

Häältekogumine on läbi.