Request edit access
Aanmeldingsformulier IKC De Regenboog
Vult u onderstaande vragen in als u uw zoon/dochter wilt aanmelden op IKC De Regenboog.
Als we het aanmeldingsformulier hebben verwerkt, sturen we u een mail.
Voor vragen kunt u ons bereiken op 078-8905625 of via emailadres adminregenboog@h3o.nl
Welkom!
Locatie *
Welke diensten wilt u afnemen? *
Gewenste startdatum
MM
/
DD
/
YYYY
Voor de basisschool: welke groep wilt u uw kind plaatsen?
Heeft er reeds een kennismakingsgesprek met de directeur plaatsgevonden
Clear selection
Gegevens van uw kind: voornaam, roepnaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, nationaliteit, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, Burgerservicenummer *
Gegevens van moeder: voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteland, telefoonnummer, emailadres, adres, nationaliteit
Gegevens van vader: voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteland, telefoonnummer, emailadres, adres, nationaliteit
Wettelijk gezag *
Gezinssamenstelling: heeft u meerdere kinderen? Zo ja vermeldt u dan graag de namen en geboortedata van uw kinderen.
Welke taal spreekt u thuis?
Godsdienst
Wie kunnen we bellen bij afwezigheid van ouders/verzorgers?
Wie is uw huisarts?
Is uw kind ook op een andere school aangemeld? Zo ja welke school? Wat is de naam van de leerkracht? In welke groep zit uw kind? Wat is de reden van de verandering?
Vindt u het goed als we relevante informatie opvragen bij de vorige school?
Clear selection
Is uw kind wel eens behandeld door een logopedist?
Clear selection
Is uw kind onder behandeling van een kinderarts/specialist?
Clear selection
Gebruikt het kind medicijnen? Zo ja, welke?
Volgt het kind een dieet? Zo ja, welke?
Heeft het kind allergische reacties? Zo ja, welke?
Is uw kind ingeënt tegen DKTP 1 (difterie, kinkhoest, tetanus, polio (2 mnd)
Clear selection
Is uw kind ingeënt tegen DKRP 2 (3 mnd)
Clear selection
Is uw kind ingeënt tegen DKTP 3 (4 mnd)
Clear selection
Is uw kind ingeënt tegen DKTP 4 (11 mnd)
Clear selection
Is uw kind ingeënt tegen BMR (Bof, mazelen, rode hond (14 mnd)
Clear selection
Is uw kind ingeënt tegen Meningokokken groep C (14 mnd)
Clear selection
In verband met de wet op de privacy zijn onderstaande regels van toepassing: Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de administratie ter kennis brengt van anderen dan diegenen die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen. Wij verklaren, dat de hiervoor vermelde gegevens juist zijn en dat kennis is genomen van beschreven regels. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy