SEMINAR PEMBANGUNAN SISTEM SEKTOR AWAM SIRI 1: 'MENDEPANI CABARAN E-KERAJAAN MENERUSI TEKNOLOGI MASA HADAPAN'

Harap Maaf,

Pendaftaran untuk "SEMINAR PEMBANGUNAN SISTEM SEKTOR AWAM SIRI 1" telah ditutup. Namun begitu sila maklumkan kepada pentadbir jika tuan/puan berminat untuk menyertai SIG Pembangunan Sistem dan mengikuti program berikutnya.

Sekian, terima kasih.