Request edit access
Dotazník - spokojenost se stavem vzdělávání Vašich dětí
Dotazník je určen pro rodiče, kteří odpovídají na otázky spojené se spokojeností jejich dětí ve škole a dalších institucích. Výsledky tohoto dotazníku budou sloužit jako podnět pro zlepšení stávající situace. Předem děkujeme za jeho vyplnění. (Vaše případné názory můžete doplnit do kolonky Jiné)
Je Vaše dítě žákem
Jste spokojeni s výukou ve škole, kterou navštěvuje Vaše dítě
Je Vaše dítě spokojeno se svým třídním učitelem/učitelkou?
Je dle Vašeho názoru dostatečná komunikace mezi Vámi a třídním učitelem případně vedením školy pro optimální rozvoj Vašeho dítěte?
Je Vaše dítě spokojeno s ostatními učiteli/učitelkami, které je učí?
Domníváte se, že vyučovací metody používané učiteli připraví dobře Vaše děti pro život v současném světě?
Setkalo se Vaše dítě ve škole se šikanou (fyzické násilí, výhružky, pomluvy, ponižování, krádež apod.)?
Pokud ano, byla tato šikana řešena pedagogy (vedením školy)?
Posmívají se Vašemu dítěti spolužáci ve třídě (ve škole)?
Považujete za správné, aby se zdravé děti vzdělávaly společně s hendikepovanými?
Jste spokojeni s tím, jak se k Vám chovají učitelé a ostatní zaměstnanci školy?
Odpovídá nabídka vyučovacích předmětů a jejich náročnost potřebám a schopnostem Vašeho dítěte? (včetně volitelných předmětů)
Chybí škole nějaké vybavení, které by Vašim dětem udělalo radost? (Vaše případné připomínky dopište do kolonky Jiné)
Je nabídka zájmových kroužků organizovaných školou dostatečná? Který jiný byste uvítali?
Stáli byste více o možnost ovlivňování dění ve škole?
Co podle Vás nejlépe může ovlivnit dění ve škole? (můžete uvést více způsobů)
Jste spokojeni s tím, jak Vás škola informuje o dění ve škole?
Stravuje se Vaše dítě ve školní jídelně?
Pokud ano, je spokojeno s kvalitou jídel a nabídkou jídelny?
Vzhledem k tomu, že cena jídel ve školní jídelně odpovídá pouze ceně potravin v jídle obsažených, byli byste ochotni si na obědy svých dětí připlatit, aby bylo možno zpestřit jídelníček?
Navštěvuje Vaše dítě školní družinu? (pro žáky 1. stupně)
Jste spokojeni s nabídkou činností a vybavením, jakým disponuje školní družina?
V případě, že jste zaměstnáni, vyhovuje Vám provozní doba školní družiny?
Navštěvuje Vaše dítě školní klub? (pro žáky 2. stupně)
Pokud by ve škole fungoval školní klub, mělo by Vaše dítě o něj zájem (tzn. měla by škola školní klub zřídit?)
Navštěvuje Vaše dítě Základní uměleckou školu?
Navštěvuje Vaše dítě kroužky organizované Střediskem volného času (Dům dětí a mládeže)?
Schází ve vašem území nějaké „služby“ či jiné „zařízení“, které by rozvíjelo Vaše dítě?
Doporučili byste tuto školu ostatním rodičům, tzn. je Vaše dítě ve škole spokojené?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms