Request edit access
Spørreskjema
Dette spørreskjemaet er om erfaringer med trening på tverprofesjoenll samhandling i en virtuell verden. Spørreskjemaet er anonymt.
Generell
sykepleie
Kjønn
I hvilken grad har du erfaring med virtuelle verdener/3D spill som Second Life og andre?
Hvis du har erfaring med virtuelle verdener/spill, oppgi hvilke
Your answer
Hvordan vil du beskrive din egen kompetanse i bruk av pc?
Læringsutbytte
I hvilken grad fikk du følgende læringsutbytte?
Oppnådd
Delvis oppnådd
Ikke oppnådd
1. praktisk kompetanse i å gjennomføre rollespill i en virtuell verden
2. forståelse for viktigheten av (svar på spørsmålene under):
- A. klar, tydelig og strukturert kommunikasjon som er forståelige for alle parter
- B. å avklare pasientens ønsker for å kunne sette felles mål for behandling og oppfølging
- C. at alle roller og arbeidsoppgaver i et team er avklart og fordelt
- D. å stille spørsmål og lytte til hverandre for å få felles oppfatning av situasjonen
- E. at alle bidrar med forslag til løsninger og i beslutningsprosessen for å lage en klar plan
3. kunnskap om samarbeid om behandling og oppfølging av pasienter på geriatrisk avdeling
4. kunnskap om samarbeid om behandling og oppfølging av pasienter på gynekologisk avdeling
Erfaring med den tekniske siden av å bruke den virtuelle verden Second life
Alt i alt, hvordan syntes du det var å bruke den virtuelle verden?
(Lære å bruke den, bevege seg, kommunisere mm)
Lett
Vanskelig
Hvordan var det å kommunisere i den virtuelle verden?
(kvalitet på lyd, se hvem som snakket osv)
Lett
Vanskelig
Skriv inn dine kommentarer til erfaringene med å bruke Second Life, både positive og negative
Your answer
Erfaring med den tekniske siden av å bruke PC og/eller VR/3D briller (Oculus rift)
Hvor stor grad av tilstedeværelse og innlevelse i det virtuelle miljøet følte du ved bruk av VR/3D-briller?
Hopp over hvis du ikke prøvde VR/3D briller
Lav
Høy
Hvor stor grad av tilstedeværelse og innlevelse i det virtuelle miljøet følte du ved bruk av bare PC (desktop)?
Hopp over hvis du ikke prøvde PC ("desktop")
Lav
Høy
Alt i alt, hvilken løsning ga den beste opplevelsen?
Hopp over hvis du ikke prøvde begge deler
Brillene mest realistisk
Bare PC mest realistisk
Hvor stor grad følte du fysisk ubehag ved bruk av VR/3D briller?
(svimmelhet, tyngde, kvalme, ubehag, anstrengende osv)
Ikke i det hele tatt
Så mye at jeg ikke klarte å bruke dem
Skriv inn dine kommentarer om å bruke VR/3D briller, både positive og negative
Your answer
Skriv inn dine kommentarer om å bruke PC ("desktop"), både positive og negative
Your answer
Rollespill i den virtuelle verden
Disse spørsmålene baserer seg på rollespillene som du har deltatt på
Det virtuelle sykehuset ga et godt bilde av den virkelige verden
Avatarbekledning og utseende var passende for deres roller og situasjonen
Geriatri-rollespillet var realistisk/representativt for tilsvarende situasjoner i virkeligheten
Gynekologi-rollespillet var realistisk/representativt for tilsvarende situasjoner i virkeligheten
Jeg engasjerte meg i rollespillet
Hvilke andre samhandlingssituasjoner, kliniske case og rollespill kunen du tenke deg å prøve ut?
Your answer
Virtuell Simulering og læring
Disse spørsmålene baserer seg på en samlet vurdering av rollespillene som du har vært med på
Det var motiverende å bruke Virtuelt Sykehus som læringsplattform
Innholdet var relevant for mitt studieprogram
Jeg synes slike løsninger skal brukes i min utdannelse
Det ga et realistisk bilde av utfordringer man møter i tverrprofesjonelle team
Det ga meg bedre forståelse av arbeidsflyten og arbeidsfordeling i forskjellige kliniske situasjoner
I hvilken garad mener du det du har vært med på kan gi studenter:
I stor grad
I noen grad
Nøytral
I liten grad
Ikke i det hele tatt
Ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med folk fra andre helseprofesjoner
Ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende
Bedre forståelse for roller og funksjoner til forskjellige helseprofesjoner
Innsikt i gruppeprosesser i tverrprofesjonelle team
Ferdigheter i riktig tolkning og forståelse av kliniske situasjoner
Rollespill/virtuell simulering kan forberede studenter på reelle kliniske situasjoner
Kan trening på tverrprofesjonell samhandling i en virtuell verden gjøres uten lærer/kliniker tilstede?
(Det er ressurskrevende å ha lærer tilstede i smågruppeundervisning)
Skriv inn andre kommentarer du har og kom gjerne med forslag
Fyll inn her for flere forslag
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service