Spørreskjema

Dette spørreskjemaet er om erfaringer med trening på tverprofesjoenll samhandling i en virtuell verden. Spørreskjemaet er anonymt.

  Generell

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Læringsutbytte

  1. praktisk kompetanse i å gjennomføre rollespill i en virtuell verden
  2. forståelse for viktigheten av (svar på spørsmålene under):
  - A. klar, tydelig og strukturert kommunikasjon som er forståelige for alle parter
  - B. å avklare pasientens ønsker for å kunne sette felles mål for behandling og oppfølging
  - C. at alle roller og arbeidsoppgaver i et team er avklart og fordelt
  - D. å stille spørsmål og lytte til hverandre for å få felles oppfatning av situasjonen
  - E. at alle bidrar med forslag til løsninger og i beslutningsprosessen for å lage en klar plan
  3. kunnskap om samarbeid om behandling og oppfølging av pasienter på geriatrisk avdeling
  4. kunnskap om samarbeid om behandling og oppfølging av pasienter på gynekologisk avdeling
  Please enter one response per row

  Erfaring med den tekniske siden av å bruke den virtuelle verden Second life

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Erfaring med den tekniske siden av å bruke PC og/eller VR/3D briller (Oculus rift)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Rollespill i den virtuelle verden

  Disse spørsmålene baserer seg på rollespillene som du har deltatt på
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Virtuell Simulering og læring

  Disse spørsmålene baserer seg på en samlet vurdering av rollespillene som du har vært med på
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med folk fra andre helseprofesjoner
  Ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende
  Bedre forståelse for roller og funksjoner til forskjellige helseprofesjoner
  Innsikt i gruppeprosesser i tverrprofesjonelle team
  Ferdigheter i riktig tolkning og forståelse av kliniske situasjoner
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access