Request edit access
Herriari inkesta/Encuesta al pueblo
IKASLE EUSKALDUN ELEANIZTUNEN PROIEKTUA / PROYECTO DE ALUMNOS/AS EUSKALDUN PLURILINGÜES
Herriari inkesta/Encuesta al pueblo
Une honetan diagnostikoa osatzeko lanetan ari gara eta eskertuko genizueke inkesta hau betetzea. Inkesta betetzeko nahikoa dituzu 2 minutu; irakurri galderak, aukeratu erantzun zuzena eta amaierako botoiari emanez gero, listo! Inkesta BASABURUA, ULTZAMA, LANTZ, IMOTZ Y ATETZ. EPEA: MAIATZAK 25

En este momento estamos realizando el diagnóstico y agradeceríamos que rellenaseis esta encuesta. Solo necesitas 2 minutos para rellenarla; debes leer las preguntas, elegir la respuesta correcta y pulsar el botón final.¡Listo!
La encuesta es para la población de BASABURUA, ULTZAMA, LANTZ, IMOTZ, ODIETA Y ATETZ. PLAZO: 25 DE MAYO

1. Jaioterria eta probintzia/Lugar de nacimiento y provincia
Your answer
2. Non bizi zara?/ ¿Dónde vives?
Your answer
3. Adina / Edad
4. Sexua / Sexo
5. Egindako ikasketak / Estudios realizados
6. Lan mota edo ogibidea / Tipo de trabajo u oficio
7. Zein izan zen zure lehen hizkuntza? / ¿Cual fue tu primer idioma?
8. Zein da zure euskararen ezagutza maila? / ¿Cuál es tu grado de conocimineto de euskera?
9. Zein da inguratzen zaituzten pertsonen euskararen ezagutza maila? / ¿Cuál es el grado de conocimineto de euskera de las personas que te rodean?
ONDO/BIEN
NAHIKO ONGI/BASTANTE BIEN
ERDIZKA/INTERMEDIO
GUTXI/POCO
EZER EZ/NADA
AITA/PADRE
AMA/MADRE
LEHENGUSUAK/ PRIMOS/AS
BIZILAGUNAK/ VECINOS/AS
LAGUNMINAK/ AMIGOS/AS INTIMOS/AS
BESTE LAGUNAK/ OTROS AMIGOS/AS
IKASKIDEAK/ COMPAÑEROS/AS
10. Zein hizkuntzatan irakurtzen dituzu, oro har, egunkariak? / ¿En qué idioma lees, en general, el periódico?
10.1. Zergatik?/ ¿Por qué? (Baldin eta 10. galderan gazteleraz edo nagusiki gazteleraz erantzun baduzu/Si has contestado la 10º pregunta en "castellano" o "mayoritariamente en castellano")
11. Zein hizkuntzatan irakurtzen dituzu, oro har, aldizkariak? / ¿En qué idioma lees, en general, las revistas?
11.1. Zergatik?/ ¿Por qué? (Baldin eta 11. galderan gazteleraz edo nagusiki gazteleraz erantzun baduzu/Si has contestado la 11º pregunta en "castellano" o "mayoritariamente en castellano")
12.Zein hizkuntzatan irakurtzen dituzu, oro har, liburuak? / ¿En qué idioma lees, en general, los libros?
12.1.Zergatik?/ ¿Por qué? (Baldin eta 12. galderan gazteleraz edo nagusiki gazteleraz erantzun baduzu/Si has contestado la 12º pregunta en "castellano" o "mayoritariamente en castellano")
13. Zein hizkuntzatan idazten dituzu, oro har, eguneroko mezuak?/ ¿En qué idioma escribes, en general, los mensajes cotidianos?
13.1.Zergatik?/ ¿Por qué? (Baldin eta 13. galderan gazteleraz edo nagusiki gazteleraz erantzun baduzu/Si has contestado la 13º pregunta en "castellano" o "mayoritariamente en castellano")
14.Zein hizkuntzatan idazten dituzu, oro har, mezu elektronikoak? / ¿En qué idioma escribes, en general, los mensajes electrónicos?
14.1.Zergatik?/ ¿Por qué? (Baldin eta 14. galderan gazteleraz edo nagusiki gazteleraz erantzun baduzu/Si has contestado la 14º pregunta en "castellano" o "mayoritariamente en castellano")
15.- Zein hizkuntzatan ikusten duzu, oro har, telebista? / ¿En qué idioma ves, en general, la televisión?
15.1.-Zergatik?/ ¿Por qué? (Baldin eta 15. galderan gazteleraz edo nagusiki gazteleraz erantzun baduzu/Si has contestado la 15º pregunta en "castellano" o "mayoritariamente en castellano")
16. Zein hizkuntzatan entzuten duzu, oro har, irratia? / ¿En qué idioma escuchas, en general, la radio?
16.1.Zergatik?/ ¿Por qué? (Baldin eta 16. galderan gazteleraz edo nagusiki gazteleraz erantzun baduzu/Si has contestado la 16º pregunta en "castellano" o "mayoritariamente en castellano")
17. Zein hizkuntzatan hitz egiten duzu, oro har, lagunekin? / ¿En qué idioma hablas, en general, con tus amigos/as?
17.1. Zergatik?/ ¿Por qué? (Baldin eta 17. galderan gazteleraz edo nagusiki gazteleraz erantzun baduzu/Si has contestado la pregunta 17 en "castellano" o "mayoritariamente en castellano")
18. Zein hizkuntzatan hitz egiten duzu, oro har, zure seme-alabekin? / ¿En qué idioma hablas, en general, con tus hijos/as?
18.1. Zergatik?/ ¿Por qué? (Baldin eta 18. galderan gazteleraz edo nagusiki gazteleraz erantzun baduzu/Si has contestado la pregunta 18 en "castellano" o "mayoritariamente en castellano")
19.Zein hizkuntzatan hitz egiten duzu, oro har, beste haurren gurasoekin? / ¿En qué idioma hablas, en general, con las madres y padres de otras niñas/os?
19.1.- Zergatik?/ ¿Por qué? (Baldin eta 19. galderan gazteleraz edo nagusiki gazteleraz erantzun baduzu/Si has contestado la pregunta 19 en "castellano" o "mayoritariamente en castellano")
20. Zein hizkuntzatan hitz egiten duzu, oro har, beste haurrekin? / ¿En qué idioma hablas, en general, con otras niñas/os?
20.1. Zergatik?/ ¿Por qué? (Baldin eta 20. galderan gazteleraz edo nagusiki gazteleraz erantzun baduzu/Si has contestado la pregunta 20 en "castellano" o "mayoritariamente en castellano")
21. Zein hizkuntzatan hitz egiten duzu, oro har, osasun etxean? / ¿En qué idioma hablas, en general, en el centro de salud?
21.1. Zergatik?/ ¿Por qué? (Baldin eta 21. galderan gazteleraz edo nagusiki gazteleraz erantzun baduzu/Si has contestado la pregunta 21 en "castellano" o "mayoritariamente en castellano")
22. Zein hizkuntzatan hitz egiten duzu, oro har, eguneroko erosketetan? / ¿En qué idioma hablas, en general, en las compras diarias?
22.1.Zergatik?/ ¿Por qué? (Baldin eta 22. galderan gazteleraz edo nagusiki gazteleraz erantzun baduzu/Si has contestado la pregunta 22 en "castellano" o "mayoritariamente en castellano")
23. Zein hizkuntzatan hitz egiten duzu, oro har, udal zerbitzuetan?(kiroldegia, administrazioa, kultur etxea, liburutegia... ) / ¿En qué idioma hablas, en general, en los servicios municipales? (polideportivo, administración, aula de cultura, biblioteca...)
23.1. Zergatik?/ ¿Por qué? (Baldin eta 24. galderan gazteleraz edo nagusiki gazteleraz erantzun baduzu/Si has contestado la pregunta 24 en "castellano" o "mayoritariamente en castellano")
24. Hizkuntzarekiko sentitzen naiz: / Me siento hacia el idioma:
ERABAT/MUCHO
NAHIKO/BASTANTE
ERDIZKA/INTERMEDIO
GUTXI/POCO
EZER EZ/NADA
EUSKALDUN/VASCOPARLANTE
ERDALDUN/CASTELLANOPARLANTE
ELEBIDUN/BILINGÜE
ELEANIZTUN/PLURILINGÜE
25. Etorkizunean nire eskolako ekintzetan ondorengo hizkuntza erabili nahi dut/ En el futuro, querría utilizar el siguiente idioma en mis actividades escolares
ASKO/MUCHO
NAHIKO/BASTANTE
ERDIZKA/INTERMEDIO
GUTXI/POCO
EZER EZ/NADA
EUSKARA
GAZTELANIA/CASTELLANO
26. Etorkizunean nire herriko ekintzetan ondorengo hizkuntza erabili nahi dut/ En el futuro, querría utilizar el siguiente idioma en la actividad de mi pueblo
ASKO/MUCHO
NAHIKO/BASTANTE
ERDIZKA/INTERMEDIO
GUTXI/POCO
EZER EZ/NADA
EUSKARA
GAZTELANIA/CASTELLANO
27. Zure ustez, gaztelania eta euskara jakiteak beste hizkuntzen ikaskuntza (ingelesa edo frantsesa) errazten du edo ez da axola? / ¿Crees que saber castellano y euskara facilita el aprendizaje de otras lenguas, como el inglés o el francés o es indiferente?
28. Zure ustez elebiduna edo eleaniztuna izatea baditu abantailak eta eragin positiboak eskolako ikaskuntzan orohar edo ez da axola? / ¿Crees que el ser bilingüe o plurilingüe tiene ventajas y efectos positivos en el aprendizaje escolar en general o es indiferente?
29. Zure ustez, haurrak/gazteak elebidunak edo eleaniztunak izateak eskolaren eta gizartearen helburua izan behar du? / ¿Crees que lograr que los alumnos/as lleguen a ser bilingües o plurilingües debe ser un objetivo de la escuela y de la sociedad?
30. Zure ustez, eskolak lor dezake berak bakarrik helburu hori? / ¿Crees que la escuela puede por sí sola alcanzar este objetivo?
31. Gizartea ere, horretan inplikatu behar da (familia, auzokoak, asistentzia sareak, merkataritza guneak, zerbitzuak eta abar)? es también el conjunto de la sociedad se ha de implicar en ello (familia, vecinos, redes asistenciales, comercios, servicios, etc.)
32. Beharrezkoa iruditzen zaizu eskola eta beste gizarte sektoreek ekintzak elkarrekin gauzatzea helburu hori lortzeko? / ¿Te parece necesario que haya acciones conjuntas entre la escuela y esos otros sectores sociales para el logro de dicho objetivo o no te parece necesario?
MILA ESKER INKESTA BETETZEAGATIK! ¡MUCHAS GRACIAS POR RELLENAR LA ENCUESTA!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service