Request edit access
NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I, del 13 al 19 de setembre, de 9.30 a 14.30 h

DENOMINACIÓ: Nòmines i Seguretat Social I

MODALITAT: Presencial

DURADA: 30 hores

LLOC DE REALITZACIÓ: Can Gavarra

ORGANITZACIÓ: Femarec http://www.femarec.cat/

OBJECTIUS:
L'objectiu general del curs és:
Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots
els supòsits que puguin donar-se en l’empresa, així com l’elaboració d’assegurances socials i
contractes de les últimes reformes operades. Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul
d’una aplicació.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Comprendre la relació entre salari i treball.
2. Conèixer l’estructura salarial i extrasalarial del conveni col·lectiu de referència.
3. Identificar la utilitat del full de salari.
4. Conèixer els diferents apartats del full de salari.
5. Confeccionar nòmines amb diferents supòsits.
6. Distingir els elements específics de salari en diferents situacions (incapacitat temporal,
accidents de treball, liquidacions, indemnitzacions, etc.)
7. Comprendre la relació entre salari i cotització a la Seguretat Social.
8. Calcular bases de cotització a la Seguretat Social.
9. Reconèixer el cost patronal de la Seguretat Social. TC1 i TC2.
10. Identificar les diferents parts dels documents de cotització a la Seguretat Social.
11. Conèixer els elements del contracte de treball que es traslladen a les nòmines.
12. Conèixer la legislació vigent dels diferents tipus de contractes així com les característiques
que els diferencien i els beneficis que es poden obtenir en les diferents modalitats de
contractació.
13. Dominar els tràmits de gestió laboral de l’empresa: afiliació, altes i baixes dels treballadors de
l’empresa.
CONTINGUTS
Unitat didàctica 1. El contracte de treball
1.1. Definició
1.2. Objecte i característiques
1.3. Requisits
1.4. Tipus de contracte
1.5. Drets i deures dels treballadors
1.5.1. Convenis col·lectius
1.5.2. Períodes de prova
1.5.3. La jornada de treball
1.5.4. Preavisos
1.5.5. Hores extres
1.5.6. El salari
1.5.7. Les vacances
1.5.8. Els permisos
Unitat didàctica 2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes.
2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2
2.2. Elaboració i contingut
2.2.1. Documents
2.2.2. Terminis
2.2.3.Justificants
2.3. Transmissió de dades a través del sistema RED
Unitat didàctica 3. Rebut de salaris
3.1. El salari
3.2. Salari i la seva regulació legal
3.3. El full de salari com a element de prova
3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats
3.4.1. Encapçalament
3.4.2. Cos
3.4.3. Peu
3.4.4. Bases de cotització a la seguretat social
Unitat didàctica 4. Nòmines
4.1. L’elaboració de la nòmina bàsica.
4.1.1. El salari base i els complements salarials
4.1.2. Les hores extraordinàries
4.1.3. Les pagues extraordinàries
4.1.4. El salari en espècie
4.1.5. Deduccions
4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits
4.3.1. Indemnitzacions o abonament de despeses al treballador
4.3.2. Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social
4.3.3. Indemnitzacions per trasllats, per suspensió o per acomiadament
Unitat didàctica 5. Cotització a la Seguretat Social
5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
5.2. El càlcul de les bases de cotització
5.3. L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina
5.4. Els documents de cotització a la Seguretat Social
5.5. Cotització per contingències
5.5.1. Contingències comunes (CC)
5.5.2. Contingències professionals atur i formació professional
5.5.3. Contingències d’accidents de treball (AT) o malalties professionals (MP)
5.5.4. Cotització per hores extraordinàries

A QUI VA ADREÇAT EL CURS?
Persones en actiu, treballadores d'empreses i/o i autònomes
Persones descoupades.

PLACES
Places limitades. El curs es farà amb un mínim de 15 inscrits.

COST
Curs 100% subvencionat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya, sense cap cost per a les persones participants.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb el Servei d´empreses i de l´Ajuntament de Polinyà al telèfon 93 728 11 10 o bé envieu un correu electrònic a: cangavarra@ajpolinya.cat

Coordenades Google Maps per arribar a Can Gavarra: 41.562634, 2.161098 +41°33'45.48", +2°9'39.95"

Accedeix a la pàgina següent al formulari d'inscripció

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service