Request edit access
Kurs ALPHA
KURS ALPHA.
Startujemy na początku października - szczegóły wkrótce.
Email address *
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez wspólnotę OBLUBIENICA PANA z Pyskowic danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu, w celu dokonania zapisu i kontaktu w organizacji Kursu Alpha? *
Imię. *
Your answer
Nazwisko. *
Your answer
Wiek. *
Your answer
Miejscowość. *
Your answer
Nr telefonu.
Your answer
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota OBLUBIENICA PANA z siedzibą w Pyskowicach, przy ulicy Wieczorka. (dalej jako: Administrator);
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zapisu i uczestnictwa w Kursie Alpha oraz w przypadku wizerunku w celach promocji i upamiętnienia wydarzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, czyli w oparciu o moją zgodę;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu nawiązania kontaktu i przekazywania informacji o charakterze organizacyjnym.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Jednocześnie informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (zbierane) za pośrednictwem narzędzia Google - Google Forms i Google Arkusze. W przypadku, gdy nie życzy sobie Pan/Pani takiego sposobu przetwarzania danych, proszę o wydrukowanie niniejszego arkusza i dostarczenie pocztą na adres Administratora z dopiskiem "Kurs Alpha";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
- w przypadku danych zbieranych do dokonania zapisów na posługę: nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym zakończono Kurs Alpha ,
- w przypadku wizerunku, dane będą przetwarzane do wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku.
6) posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do moich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679,
- prawo do sprostowania moich danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
- prawo do usunięcia moich danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, o ile będzie to technicznie możliwe,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z koniecznością zakończenia posługi przy organizacji kursu Alpha,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych;
7) nie przysługuje mi prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
8) podanie moich danych osobowych, wskazanych w niniejszym formularzu, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa wy kursie Alpha Jesień 2018 r.;
9) moje dane osobowe nie będą wykorzystane do decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service