ใบลงทะเบียนหลักสูตร การประยุกต์ใช้ Infographic for Education รอบ 2

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Infographic for Education รอบ 2 ปิดรับลงทะเบียนแล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว ขออภัยในความไม่สะดวก หากสนใจอบรมในหลักสูตรต่อไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/ETC58