รายงานการปฏิบัติราชการบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ช่วงเวลาการเปิดกรอกข้อมูล 06.00 น. - 08.30 น. ของทุกวัน สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติราชการ Work from home
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy