Request edit access
MMSZKE belépési nyilatkozat
Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület
Szocioterápia küldetésnyilatkozata

A szocioterápia hozzájárul egy nyitott, elfogadó társadalom kialakulásához. A szocioterápiás/közösségépítő csoportok működése a minősítés nélküli életre felkészítést, a személyes kiteljesedést, valamint a társadalomban lévő egyéni és közösségi kultúrák sajátosságainak elfogadását célozza. A szocioterápia további célja a "tanult tehetetlenség" és a minősített egyéni helyzetből, az azonosságtudattal és "kompetenciával" élt egyéni helyzetbe való eljuttatás.
A szocioterápia/közösségépítés eszköze, az emberek természetes közegét jelentő intézményekben (iskola, munkahely, művelődési intézmények), valamint a civil társadalomban és a klinikumban működő csoportok, amelyek hozzájárulnak a nyitott, toleráns társadalmi működéshez. A szocioterápia további eszközei a komplex művészetterápiás módszer, az empowerment (képessé tétel/hatalommal való felruházás) technikák, valamint a közösségépítés és demokratikus működési gyakorlatot szolgáló közösségi cselekvés.
A szocioterápián belül alkalmazott művészetterápiás csoportmódszer lehetőséget ad az önismeretre, a tudatosan választott értékrend szerinti (egyéni és közösségi szinten történő) életvitelre, valamint arra, hogy sajátélményben megélhető, megismerhető és elismert legyen mindenki egyedi lélektani működése, értékszemlélete, bármely - a többségi társadalomtól eltérő - életforma létjogosultsága. Így a megelőzésben szervezett csoportok hatása megakadályozhatja, hogy emberek - a többségitől - eltérő életformájuk miatt, minősített vagy beteg szerepbe kerüljenek. A csoport hozzájárul hogy mindenki önmaga értékrendjét, életformáját autonóm módon képviselje, ugyanakkor mások értékrendjét, életfelfogását tolerálja, megértse - ezzel egy multikulturális társadalom alapműködéséről tapasztalatot szerezzen. A csoport működésén keresztül megélhető a minősítés nélküli, toleráns közegben való létezés felszabadító hatása és öröme.
A szocioterápiás csoportokban általunk alkalmazott empowerment technikák segítik az értékrendekben való tájékozottságot, az értékrendet közvetítő társadalmi technikák megismerését, az egyéni értékrend képviseletének lélektani és társadalmi cselekvésmódjainak megismerését. Kiemelt lélektani fókuszpont a "tanult tehetetlenségre való szocializáció" megismerése, és az egyéni képessé válás arra, hogy e tehetetlenségből aktív, környezetet, társadalmat alakító helyzetbe kerüljön az egyén. Az empowermenten keresztül cél az egyéni öntudatos cselekvő ember, és a közösségben másokkal együttműködő, partnerségre és elismert méltóságra épülő közös cselekvésben részt vevő emberi magatartás elérése.
A szocioterapeuta - csoportvezetésre/közösségépítésre való - felkészítés azt célozza, hogy legyenek olyan csoportvezetők, akik ezt az értékközelítést minél több ember számára megélhetővé és elérhetővé teszik.
Az MMSZKE Közgyűlés elfogadta 2004. szeptember 11-én


Az Egyesület rendes tagja az lehet, aki elvégezte vagy végzi a szocioterapeuta képzést. Az Egyesület rendes tagja rendelkezik szavazati joggal, és részt vehet az Egyesület működését érintő - minden kérdésről rendelkezni jogosult - közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik rendes tag megválasztható.
Pártoló tag az lehet, aki egyetért az Egyesület alapszabályával és segíti a célok megvalósulását.
Tiszteletbeli taggá választható az a magyar vagy külföldi állampolgárságú személy, aki szakmai tevékenységével vagy az Egyesület külföldi kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett.

Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület
Az MMSZKE képzést *
Kijelentem, hogy a Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület tagja kívánok lenni *
MM
/
DD
/
YYYY
Az alapszabályt ismerem és elfogadom. *
Required
Az adatok megadása a jelentkezési lap hitelesítését jelenti és felhatalmazást az MMSZKE számára az adatok kezelésére az adatvédelmi szabályzata szerint *
Required
Név: *
lakcím: *
szem.ig.szám: *
telefon: *
Elérhetőségeim (csak az egyesület címlistájában felhasználható)
e-mail: *
Facebook:
Megjegyzés, közlendő
Kérem, hogy mindenki töltse ki a szocioterápiás tevékenységre vonatkozó felmérés kérdőívét. *
Required
Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület 1053 Budapest, Kossuth L. u. 17. Tel:+36309997003 E-mail: info@mmszke.hu weblap: www.mmszke.hu oktatas.: http://oktatas.mmszke.hu bírósági bejegyz.: 4.Pk.60.497/2003/2. sz.sz: K&H Bank 10400171-01702341-00000000 adószám: 18701689-1-13 Felnőttképzési szám: 13-0699-05 Székhely: 2051 Biatorbágy, Nagy u. 10. Hozzájárulok az adataim kezeléséhez *
Required
Hozzájárulok az adataim MMSZKE általi kezeléséhez *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms