Request edit access
РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК «ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» «ЖАЛПЫАДАМЗАТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ» КУРС ТЫҢДАУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒЫС САУАЛНАМАCЫ/ВЫХОДНАЯ АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ КУРСА ПО ПРОГРАММЕ НРАВСТВЕННО-ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМОПОЗНАНИЕ" "ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ НА УРОКЕ"
Құрметті әріптес!
Республика педагогтерінің курстық дайындығының сапасын арттыру әрдайым «Өрлеу» БАҰО» АҚ басты назарында.
«Өзін-өзі тану» пәні бойынша курс бағдарламасының жаңартылу шартында Сіздердің курс барысында алған білімдеріңізді бағалау өте маңызды. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

Уважаемый коллега!
Повышение качества курсовой подготовки педагогов республики является постоянной заботой АО "НЦПК"Өрлеу".
В условиях обновления программы курса "Самопознание" очень важно знать Вашу оценку знаний, полученных на курсах. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:

Курс тақырыбы/Тема курсов: *
Курстың басталу мерзімі / Дата начала курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курстың аяқталу мерзімі / Дата окончания курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Тыңдаушының ТАӘ / ФИО слушателя *
Your answer
Курс тренері/Тренер курса *
1. Оқуды аяқтағаннан кейін сіздің түсінігіңізде «Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың мазмұны мен әдістемесі жайлы қандай инновациялық өзгерістер пайда болды:/Какие инновации (изменения) произошли в Вашем представлении о содержании и методике преподавания предмета "Самопознание" по окончанию обучения: *
Your answer
2. Өзін-өзі тану сабағын жоспарлау және өткізу деңгейіңізді бағалаңыз:/Оцените Ваш уровень планирования и проведения уроков самопознания:
3. Жеке тәжірібеңізді бақылап және талдай отырып жалпыадамзаттық құндылықтардың жеке және кәсіптік өміріңізге кіріктіру деңгейіңізді бағалаңыз:/Оцените Ваш уровень самонаблюдения и самоанализа личного опыта в практике внедрения общечеловеческих ценностей в личную и профессиональную жизнь: *
4. Бағдарламаның түйінді идеясының негізінде ата-аналар жиналысын өткізу бойынша деңгейіңізді бағалаңыз:/Оцените Ваш уровень проведения родительских собраний в аспекте ключевых идей Программы: *
5. Бағдарламаның түйінді идеясының негізінде сабақтан тыс шараларды өткізу деңгейіңізді бағалаңыз:/Оцените Ваш уровень проведения внеучебной деятельности в аспекте ключевых идей Программы: *
6. Бағдарламаның түйінді идеясының негізінде мұғалімдерге арналған семинарды өткізу деңгейіңізді бағалаңыз:/Оцените Ваш уровень проведения семинаров для учителей МО школы в аспекте ключевых идей Программы: *
7. Адамгершілік-рухани білім беру негізінде педагогикалық және тарихи-философиялық әдебиеттермен жұмыс жасау деңгейіңізді бағалаңыз:/Оцените Ваш уровень навыков работы с педагогической и историко-философской литературой в аспекте нравственно-духовного образования: *
8. Курс нәтижесінің негізінде өзіндік рефлексия және өзара рефлексия дағдыларыңыздың даму деңгейін бағалаңыз:/Оцените Ваш уровень развития навыков саморефлексии и взаиморефлексии по итогам курсов: *
9. Осы курста оқу жалпыадамзаттық құндылықтарға сәйкес Сіздің санаңыздың өзгеруіне әсер етті ме? /Повлияло ли обучение на курсах на трансформацию сознания в соответствии с общечеловеческими ценностями?
10. Бағдарламаның модульдерін тәжірибеде пайдалану барысында қиындықтар туындады:/В практическом использовании модулей Программы испытываю затруднения: *
11. Жалпыадамзаттық құндылықтарды басқа пәндермен интеграциялауда деңгейіңізді бағалаңыз / Оцените Ваш уровень интеграции общечеловеческих ценностей с другими предметами *
12. Курстың аяқталу кезінде Сіз қандай әсерде болдыңыз?/Что Вы испытываете при завершении курсов? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service