Request edit access
Enkät om självupplevda möjligheter till idrottande för paraidrottare
Vi är två studenter från idrottstränarprogrammet på Högskolan Dalarna som skriver examensarbete tillsammans. Vårt syfte är att med denna enkätundersökning kartlägga hur olika grupper av konditionsidrottare upplever sina möjligheter att utöva idrott.

Denna enkät riktar sig till individer som har ett fysiskt funktionshinder. Med fysiskt funktionshinder menas exempelvis att man har svårt att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, bål, armar och ben. Exempel är cerebral pares - CP, ryggmärgsbråck, amputation eller synskada.

Deltagandet i denna enkät är frivilligt, anonymt och all insamlad data används endast i forskningssyfte. De som önskar får ta del av den färdiga rapporten.

Med vänliga hälsningar

Marcus Streijffert
streijffert_89@hotmail.com

Elias Svensson
svensson.elias@gmail.com


Kön *
Ålder *
Your answer
Vilken uthållighetsidrott är du aktiv inom? *
Sysselsättning *
Har du en fysisk funktionsnedsättning som klassificerar dig för paratävling? *
Jag upplever att jag är fri att utöva den idrott jag vill *
Instämmer inte alls
Instämmer helt
Att idrotta ger en känsla av kompetens och tillfredställelse *
Instämmer inte alls
Instämmer helt
Jag upplever att medial bevakning av min idrott ökar min egen motivation till idrottandet *
Instämmer inte alls
Instämmer helt
Jag har en träningsgrupp för min idrott i närheten där jag bor? *
Instämmer inte alls
Instämmer helt
Den idrottsliga miljön på träning ger mig en känsla av tillhörighet *
Instämmer inte alls
Instämmer helt
Jag har en ledare i min närhet som besitter specifik idrottskunskap för mitt ändamål *
Instämmer inte alls
Instämmer helt
Jag har tillgång till den utrustning som behövs för att kunna utöva min idrott *
Instämmer inte alls
Instämmer helt
Jag får stöd av förening/förbund för att utöva min idrott i form av sponsring, utrustning och/eller pengar *
Instämmer inte alls
Instämmer helt
Jag har tillgång till anpassade lokaler för att kunna utöva min idrott i min närhet *
Instämmer inte alls
Instämmer helt
Vilka är de tre största hindren för att utöva din idrott?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms