Attac - Eurooppatiedotuksen hanke: Talousajattelun kytkökset & kartoitus
84 responses
Loading...
Loading responses…
Taustatietoja
1. Ikä
No responses yet for this question.
2. Paikkakunta
No responses yet for this question.
3. Minkä puolueen kannattaja olet?
No responses yet for this question.
4. Sosiaalinen asema
No responses yet for this question.
5. Korkein saavutettu koulutustaso
No responses yet for this question.
Talousajattelukysely - 1. osio
Talouspolitiikka - tuntemus ja kiinnostus
6. Kuinka hyvin tunnet Suomen kansallista talouspolitiikkaa?
No responses yet for this question.
7. Kuinka hyvin tunnet EU:n talouspolitiikkaa?
No responses yet for this question.
8. Asteikolla 1-5 talouspolitiikka kiinnostaa minua
No responses yet for this question.
9. Asteikolla 1-5, talouspolitiikka vaikuttaa minun elämääni
No responses yet for this question.
10. Millaisena koet EU:n tai kansallisen talouspolitiikan merkityksen elämällesi?
No responses yet for this question.
11. Mistä saat tietoa EU:n talouspolitiikasta?
No responses yet for this question.
12. Haetko tietoa EU:n talouspolitiikasta (aktiivisesti tai satunnaisesti)?
No responses yet for this question.
13. Miten kuvailisit vallalla olevaa talousajattelua? Mitkä asiat ja/tai arvot mielestäsi korostuvat?
No responses yet for this question.
14. Kuuluvatko politiikka ja talous mielestäsi eri piireihin? Toisin sanoen, ovatko talouden lainalaisuudet riippumattomia poliittisista päätöksistä?
No responses yet for this question.
Eriarvoistuminen
15. Kuinka tärkeä ongelma eriarvoistuminen on mielestäsi?
No responses yet for this question.
16. Millaista on mielestäsi Suomen kehitys eriarvoistumisen huomioon ottaen?
No responses yet for this question.
17. Ilmeneekö Suomessa eriarvoistumiskehitystä? Jos kyllä, niin miten se ilmenee?
No responses yet for this question.
Ilmastonmuutos
18. Kuinka tärkeä ongelma ilmastonmuutos on mielestäsi?
No responses yet for this question.
19. Kumpi on havaitsemasi mukaan yhteiskunnallisessa keskustelussa tärkeämpi: ilmastonmuutoksen lieventäminen vai talouskasvu?
No responses yet for this question.
20. Kumpi on sinulle tärkeämpi: ilmastonmuutoksen lieventäminen vai talouskasvu?
No responses yet for this question.
Yhteydet talouspolitiikan, eriarvoistumisen ja ilmastonmuutoksen välillä
21. Minkälaisia kytköksiä näet talouspolitiikan ja eriarvoistumisen välillä?
No responses yet for this question.
22. Minkälaisia kytköksiä näet eriarvoistumisen ja ilmastonmuutoksen välillä?
No responses yet for this question.
23. Minkälaisia kytköksiä näet talouspolitiikan ja ilmastonmuutoksen välillä?
No responses yet for this question.
24. Näetkö kytköksiä kaikkien kolmen - eriarvoistumisen, ilmastonmuutoksen sekä talouspolitiikan välillä?
No responses yet for this question.
Talousajattelukysely - 2. osio
25. Ymmärrän taloutta koskevia konsepteja kuten 'vapaat markkinat', 'suunnitelmatalous', 'kysyntä ja tarjonta', 'näkymätön käsi', 'inflaatio' ym...
No responses yet for this question.
26. Elämme mielestäni nykyään...
No responses yet for this question.
27. Puollan seuraavanlaista järjestelmää...
No responses yet for this question.
28. Talouspolitiikan on seurattava markkinoiden logiikkaa.
No responses yet for this question.
29. Yhteiskunnan turvaverkon rooli köyhyyden ehkäisemisessä on ensisijaisen tärkeä.
No responses yet for this question.
30. Vapaat markkinat toimivat automaattisesti ja palaavat itsestään tasapainoon.
No responses yet for this question.
31. Julkinen sektori on luotettavampi palveluiden tarjoaja kuin yksityinen sektori.
No responses yet for this question.
32. Markkinoita tulee olla rajoittamatta sääntelyllä mahdollisimman pitkälle.
No responses yet for this question.
33. Markkinavoimat (kuten kysyntä ja tarjonta) antavat automaattisesti osaamiselle ja hyödykkeille sopivan arvon/hinnan.
No responses yet for this question.
34. Markkinoiden rajoittaminen sääntelyllä on tärkeää.
No responses yet for this question.
35. Elintärkeät ja yleishyödylliset palvelut kuten terveydenhuolto ja koulutus tulisi olla julkisessa omistuksessa.
No responses yet for this question.
36. Ihmisten tulisi ottaa enemmän huomioon markkinat kouluttautumisvalinnoissaan.
No responses yet for this question.
37. Yksilönvastuu on ensisijaisen tärkeää köyhyyden torjumisessa.
No responses yet for this question.
38. Yksityinen sektori toimii palveluiden tarjoana tehokkaammin kuin julkinen sektori.
No responses yet for this question.
39. Vapaa sana: Haluatko kertoa jotakin omasta talousajattelustasi? Vaihtoehtoisesti voit esittää myös kysymyksiä.
No responses yet for this question.
Talousajattelukysely - 3. osio
40. Tiedätkö, mitkä ovat Suomen päätavoitteet EU:ssa?
No responses yet for this question.
41. Tiedätkö tehdäänkö seuraavat päätökset Suomen vai EU:n tasolla?
No responses yet for this question.
42. Suomen hallituksen tekemät valtiontalouden ohjauskeinot (esim. leikkaukset, investoinnit, veronkevennykset/-korotukset) ovat
No responses yet for this question.
43. EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa on määritelty valtion taloudelle tiettyjä reunaehtoja kuten alijäämätavoite (julkisen talouden alijäämän pitää olla alle 3 % BKT:stä, eli menoista velalla rahoitetun osuuden tulee olla alle 3 % suhteessa BKT:hen). Tulisiko mielestäsi kansallisilla valtioilla olla enemmän liikkumavaraa talouspolitiikassa (esim. alijäämätavoitteista luopuminen) ja siten sallia myös enemmän elvytystoimia – esimerkiksi investoimista eriarvoisuuden vähentämiseen, elinkeinorakenteen uudistamiseen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen?
No responses yet for this question.
44. Tulisiko mielestäsi EU:n rikkaiden maiden (esim. Suomen) auttaa taloudellisesti EU:n köyhempiä maita kuten Kreikkaa antamalla velat anteeksi ja tarjoamalla myös taloudellista tukea esimerkiksi köyhyyden poistamiseen, pakolaisten vastaanottoon? Taustaa: https://yle.fi/uutiset/3-10244967
No responses yet for this question.
45. Tulisiko mielestäsi EU:n ottaa suurempi rooli globaalin oikeudenmukaisuuden edistämisessä lisäämällä kehitysyhteistyövaroja erityisesti kaikista köyhimmille maille vaikka se tarkoittaisi EU:n jäsenmaksujen korottamista (mahdollisesti myös veronkorotuksia jäsenmaissa)? Taustaa: http://www.consilium.europa.eu/fi/policies/multiannual-financial-framework/
No responses yet for this question.
46. Tulisiko mielestäsi EU:n hätäapurahaston varoja kasvattaa, jotta EU voisi paremmin ehkäistä katastrofien synnyttämien pakolaisaaltojen syntyä vaikka se tarkoittaisi EU:n jäsenmaksujen korotuksia (mahdollisesti myös veronkorotuksia jäsenmaissa)? Taustaa: https://www.maailma.net/uutiset/raportti-eun-afrikka-hatarahasto-keskittyy-muuttoliikkeeseen-koyhyyden-sijasta
No responses yet for this question.
47. Pitäisikö mielestäsi EU:ssa kieltää kehitysyhteistyövarojen ja hätäapurahojen käyttö EU maiden omien pakolaiskustannusten kattamiseen?
No responses yet for this question.
48. Pitäisikö mielestäsi ilmastonmuutoksen hillinnän vastuuta siirtää enemmän kansalaisille seuraavin keinoin?
No responses yet for this question.
49. Tulisiko mielestäsi EU:n pyrkiä edistämään köyhille maille reilumpaa kauppapolitiikkaa vaikka se tarkoittaisi joistain EU maiden omista eduista (esim. suojatullit) luopumista? Taustaa: https://www.kepa.fi/uutiset-media/vieraskolumnit/vapaakaupan-aika-ohi-todelliset-uhrit-kehitysmaissa
No responses yet for this question.
50. Tulisiko mielestäsi EU:n vähentää panostusta aseelliseen puolustukseen ja kohdentaa varoja esimerkiksi ilmastoturvallisuuden parantamiseen (esim. sammutus/pelastushelikopterihankinnat)?
No responses yet for this question.
51. Kiinnostaako sinua ostamiesi tuotteiden alkuperä?
No responses yet for this question.
52. Onko yrityksillä yhteiskunnallista vastuuta? Pitäisikö mielestäsi yritykset velvoittaa lailla huolehtimaan ihmisoikeuksista?
No responses yet for this question.
Vapaa sana
53. Kysymyksiä asiantuntijoille liittyen kyselyn aihepiiriin?
No responses yet for this question.
54. Aiheita liittyen talouspolitiikkaan, ilmastonmuutokseen ja eriarvoistumiseen sekä niiden kytköksiin, joista haluaisit tietää lisää?
No responses yet for this question.
Suuri kiitos kyselyyn osallistumisesta!
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.