Request edit access
ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી સંગઠનનું ફોર્મ
જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન રાજપીપલા, જિ.નર્મદા દ્વારા ભૂતકાળમાં સંસ્થામાં અભ્યાસ પૂર્ણ કરી હાલ વિવિધ સંસ્થાઓમાં કાર્યરત ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ સંસ્થા સાથે જોડાઈ રહે તે માટે એક સગઠન બનાવવામાં આવેલ છે. સંગઠનની મીટીંગ વખતે આપનો સંપર્ક સાંધી શકાય તે માટે આ ફોર્મ મૂકેલ છે. જેમાં બધીજ વિગતો ભરવાની રહેશે. આપના સંપર્કમાં હોય તેવા અન્ય સહઅધ્યાયીઓને પણ આ ફોર્મ ભરવા માટે જણાવવું. મિટિંગ અંગેની માહિતી આપને ફોન અથવા ઈ-મેઈલ દ્વારા કરવામાં આવશે. સહકારની અપેક્ષા સહ.
નોધ: (ગુજરાતી- શ્રુતિ ફોન્ટ/ અંગેજી- Times New Roman)
૧. તાલીમાર્થીનું પૂરૂં નામ (ગુજરાતીમાં) *
Your answer
૨. આધાર નંબર (અંગેજીમાં) *
Your answer
3. મોબાઈલ નંબર (અંગેજીમાં) *
Your answer
4. Email Address (અંગેજીમાં) *
Your answer
5. whatsapp મોબાઈલ નંબર (અંગેજીમાં) *
Your answer
6. પત્રવ્યવહાર માટે રહેઠાણનું પૂરૂ સરનામું પીન.કોડ.સાથે (ગુજરાતીમાં) *
Your answer
૭. પી.ટી.સી.પાસ કર્યાનું વર્ષ:(અંગેજીમાં) *
Your answer
૮. વર્તમાન શૈક્ષણિક લાયકાત (અંગેજીમાં) *
Your answer
9. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા પાસ કરેલ છે ? *
Your answer
TET-વર્ષ :- *
Your answer
TAT- વર્ષ :- *
Your answer
HTAT-વર્ષ :- *
Your answer
ઉપરોક્ત લાયકાત ન મેળવેલ હોય તો "ના" માં ક્લિક કરવું. *
Required
અન્ય લાયકાત-વર્ષ:- *
Your answer
૧૦. હાલમાં નોકરી કરો છો ? *
Required
૧૧. હાલમાં નોકરી કરતા હોય તો સંસ્થાનું નામ, સરનામું અને હોદ્દો *
Your answer
૧૨. હાલમાં અભ્યાસ કરો છો? *
૧૩ . કોલેજ/સંસ્થાનું નામ અને સરનામું, ડીગ્રી,વર્ષ, અને સેમેસ્ટર *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy