Hromadná pripomienka k materiálu "Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike"

Možnosť podpory hromadnej pripomienky k materiálu "Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike" sa skončila. MZVaEZ zvolalo na pondelok, 23. júna 2014 o 10:00 rozporové konanie.