Dotazník pre turistov - dotazník spokojnosti, nápadov
1 response
Loading...
Loading responses...
MAPY NAVIGÁCIA
NAVIGÁCIA V TERÉNE. Pre navigáciu v teréne používam
No responses yet for this question.
Poznámka
No responses yet for this question.
TLAČENÁ VYDANÁ MAPA. Vyhovuje ti stav, množstvo, kvalita a aktuálnosť informácií v mapách?
No responses yet for this question.
Poznámka
No responses yet for this question.
APLIKÁCIE V SMARTFÓNE, TABLETE, GPS PRÍSTROJI) Vyhovuje ti stav, množstvo, kvalita a aktuálnosť informácií v digitálnej forme?
No responses yet for this question.
Poznámka
No responses yet for this question.
IDENTIFIKÁCIA SLUŽIEB. Nie je vhodný systém označovania zariadení služieb v mapách. Piktogramy nerozlišujú napr. medzi chatami pre služby turistom od chát podnikových.
No responses yet for this question.
Poznámka
No responses yet for this question.
NÁROČNOSŤ TRÁS. Ako vnímaš značenie trás a rozlíšenie z hľadiska náročnosti trasy, ktoré sú a kde sú vybavené technickými pomôckami na turistických chodníkoch.
No responses yet for this question.
Poznámka
No responses yet for this question.
ZNAČENIE V TERÉNE, FYZICKÝ STAV
ZNAČENIE V TERÉNE. Ako vnímaš fyzické značenie turistických chodníkov v teréne na Slovensku.
No responses yet for this question.
Poznámka
No responses yet for this question.
SPOLUPRÁCA NA ODSTRAŇOVANÍ DIELČÍCH NEDOSTATKOV
SPOLUPRÁCA. Páčilo by sa ti, ak by sa dalo aj tvojim pričinením prispieť k náprave prípadných chýb, upresnení, existujúceho značenia turistických, bežkárskych, cyklo či iných (ďalej len turistických) trás, polôh a stavu smerovníkov, ich polôh, upresnenia GPS trás, príspevkami s popisom trás, fotodokumentáciou a podobne?:
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms
.