Request edit access
Zgłoszenie na szkolenie specjalistyczne w Muzeum Katyńskie 9.11.2019 r.
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Czy jest Pan/i członkiem WOP PTTK? *
Regulamin udziału w kursie
1. Organizatorem szkolenia są Warszawski Oddział Przewodników PTTK.

2. Termin oraz program szkolenia dostępne są na stronie www.wop-pttk.pl w zakładce AKTUALNOŚCI

3. Koszt uczestnictwa szkoleniu wynosi 70 zł.

4. Opłatę należy wnieść 2 dni od przesłania zgłoszenia na konto:

Warszawski Oddział Przewodników PTTK
50 1240 6218 1111 0000 4622 0907
(w tytule wpisując nazwę szkolenia "Muzeum Katyńskie")

W przypadku dokonywania przelewu z konta innej osoby, prosimy o podawanie imienia i nazwiska uczestnika
szkolenia.
5. Rezygnacja ze szkolenia nie uprawnia do otrzymania zwrotu już wpłaconych kwot.
6. W przypadku odwołania szkolenia, z powodu zbyt małej ilości uczestników, WOP PTTK w przeciągu 7 dni od dnia odwołania, dokona zwrotu wpłaconej kwoty na wskazany rachunek bankowy.
7. Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma Certyfikat wydany przez Warszawski Oddział Przewodników PTTK
8. Przesłanie zgłoszenia I wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Warszawski Oddział Przewodników PTTK w celu organizacji szkolenia.

9. Ochrona danych osobowych: Zostałem/am poinformowany/a, że:
a) Administratorem moich danych osobowych jest stowarzyszenie Warszawski Oddział Przewodników PTTK, Al. Jerozolimskie 51/16, 00-679 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000122352.
b) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu organizacji kursu i będą przechowywane przez co najmniej 50 lat w archiwum Administratora.
c) Moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak podmioty, które dostarczają usługi informatyczne Administratorowi, a także innym podmiotom PTTK.
d) Administrator w przypadku narzędzi ułatwiających wysyłanie i odbieranie korespondencji mailowej oraz tworzenie kalendarza rejestracji korzysta z dostawcy, który ma swoją siedzibę w USA, a więc poza Unią Europejską.
W związku z tym moje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail mogą przekazane do tego kraju, a ich odbiorcą może być Google Inc., której to firmie Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych jako procesorowi. Przysługuje mi prawo do żądania kopii danych; Google Inc. jest podmiotem, który przystąpił do programu Tarczy Prywatności UE-USA
i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.
e) Przysługują mi następujące prawa:
a. prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania danych osobowych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do przeniesienia danych osobowych;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni; h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Warszawski Oddział Przewodników PTTK, Al. Jerozolimskie 51/16, 00-679 Warszawa
f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwy będzie udział w kursie.
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem szkolenia *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy