Inscripció ProgramaMe 2016 - Regional de Catalunya

El formulari Inscripció ProgramaMe 2015 - Regional de Catalunya s'ha tancat per haver superat ja el màxim de centres que podrien particpar.
Els centres admesos es poden consultar a la web del Copèrnic i a la de programame