Request edit access
Vær frivillig på Torucon 2017 | Volunteer at Torucon 2017
* English translation below

Torucon er et stort arrangement, med over tusen årlige deltakere, aktiviteter som skal forberedes, konkurranser som skal gjennomføres, dekorasjoner, tekniske utfordringer og mye mer som krever gode hoder, engasjement og arbeidskraft. Det krever, med andre ord, folk. Barske folk. Folk som deg!

Hvis du vil være med på å gjøre Torucon til et spennende, morsomt og magisk arrangement i 2017, så kan du melde din interesse nå! Vi setter utrolig stor pris på alle som hjelper til; det blir ikke noe Torucon uten dere!

Vi vil selvfølgelig gi noe tilbake for den uunnværlige hjelpen deres:
I tillegg til uendelig takknemlighet, morsomme opplevelser og gode minner vil alle våre frivillige få

* egen t-skjorte med fenomenalt design
* like fenomenalt nøkkelbånd med ID-kort
* et varmt måltid hver dag av arrangementet

Vi kommer også til å arrangere sosialiseringstreff i forkant av arrangementet, så vi kan bli bedre kjent (og spise boller/kake/pizza/osv.), mens vi gjennomfører den tradisjonelle saftkrigen mellom rød og gul saft.

OBS! Alle frivillige må bo i nærheten av Trondheim, og må kunne delta på noen obligatoriske møter før Torucon. Mer informasjon om dette vil bli gitt etter hvert.


English:

Torucon is a big event with over a thousand attendees each year, activities to plan, contests to carry out, decorations, technical challenges and much more that requires great minds, commitment and manpower. In other words; we need some tough people. Tough people like you!

If you want to be a part of making Torucon an exciting, fun and magical event in 2017 we're open for applications! We greatly appreciate every helping hand; Torucon cannot be without you!

We want to give something back for the indispensable help you are giving us:
In addition to eternal gratitude, a fun experience and good memories, all our volunteers will receive

* their own t-shirt (with awesome graphics!)
* a similarly awesome lanyard with ID badge
* one hot meal every day of the event

We will also be arranging social events for all our volunteers in advance of the main event, so we can get to know each other a little better (with something to snack on) while we wage the traditional Lemonade War between red and yellow lemonade.

NB! All volunteers must live close to Trondheim and are expected to attend a few mandatory meetings before Torucon. More information will be made available later.

Email address *
Mobilnummer | Phone Number *
Ex. +47 12345678 ( +[country code] [phone number] )
Fornavn | Given Name *
Etternavn | Family Name *
Fødselsdato | Birth Date *
MM
/
DD
/
YYYY
Gateadresse | Street Address *
Adresselinje 2 | Address Line 2
Postnummer | Postcode *
By/Sted | City/Place *
Photo: Elvina VK
Hvilken gruppe vil du helst jobbe med? | Which group would you prefer to work with? *
Aldersgrense for hver gruppe står i parantes | Age requirements are displayed in parantheses
Om dekorgruppa | About the Decorations Group
Som frivillig i dekorgruppa må man være forberedt på å møte jevnlig for å jobbe med resten av gruppa. Dette medfører en del reising til og fra arbeidslokalene. Vi ber alle som vil bidra i dekorgruppa om å tenke nøye over om de er villige til å investere tid og energi i dette før de søker, da vi er helt avhengige av dere for å få ferdig dekorasjonene i tide. Det er også bra om man har evne til å jobbe selvstendig.

Frivillige i dekorgruppa får fri under arrangementet, og får delta på lik linje som vanlige billettkjøpere! De får det samme stæsjet som andre frivillige får i tillegg, som takk for hjelpen. Dagen før arrangementet må dekorgruppa likevel møte opp til opprigg, for å plassere dekorasjoner og få tildelt stæsjet sitt.

For å få gratis inngang og stæsj krever vi at de frivillige har jobbet 20 timer med dekorasjoner.

---

As a volunteer in the Decorations Group, you're expected to attend workshops frequently with the rest of the group. This requires a fair bit of traveling to and from the workspace. We ask everyone considering joining the Decorations Group to think about whether they are willing to spend the time and energy required for this before applying, as we are completely dependent on your help to complete the decorations in time for the event. It is also a bonus if you are able to work independently

Volunteers in the Decorations Group are off duty during the event, and can attend the event free of charge! They will also receive the same goods (t-shirt, lanyard and badge) as the other volunteers, as an extra 'thank you' for their help. The day before the event, however, the Decorations Group must help with preparations, to put up the decorations and also to receive their goods.

To get free access to the event and goods, volunteers must put in 20 hours of work on decorations.

T-skjortestørrelse | T-shirt Size *
Spesiell diett/Allergier | Special Diets or Allergies *
Dersom du for eksempel er veganer eller ikke tåler melkeprotein, er det viktig at du sier fra om det her så vi får ordnet med mat du kan spise. (Hvis du ikke har noenting å melde fra om, skriv det i stedet.) | If for example you are vegan or allergic to milk protein it is important that you tell us here so we can make sure you get food that you can eat. (If there is nothing in particular you need us to know, write that instead.)
*
Required
Velkommen til ToruCrew! | Welcome to ToruCrew!
Photo: Runa Green
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms