Postoje rodičů/rodin LGBT lidí ve vztahu k tématu coming outu

Věnujte pár minut svého času vyplnění dotazníku. Vaše odpovědi nám pomohou lépe pochopit, jaké informace potřebují příbuzní osob s menšinovou sexuální orientací, kteří procházejí procesem coming outu. Dotazník je součástí projektu Spolu out, v rámci něhož bude vytvořen informační webový portál k tématu.

Děkujeme, NoA, z.s.
spoluout@gmail.com

    This is a required question
    This is a required question

    (Coming out = proces rozpoznávání a přijetí své citové a sexuální orientace či genderové identity a začleňování tohoto aspektu osobnosti do svého osobního a společenského života i jeho sdílení s ostatními.)
    This is a required question

    (LGBT = zkratka, která se užívá pro souhrnné označení leseb, gayů, bisexuálních a transgender osob)
Request edit access