Request edit access
Zapisy na lot Muzykodromu dla dzieci 6-9 lat - 21.09.2019
Lecimy dalej! Lecimy wyżej!
Po wakacyjnej przerwie kapitan-ka Asi Mina zaprasza na zajęcia w Muzykodromie - stacji lotów i odlotów muzycznych.
21.09 o godz.12:30 z grupa 6-9 lat będziemy grać, śpiewać i tańczyć. Nic nowego, powiecie? Przyjdźcie i sprawdźcie. Stworzymy zespół, chór i choreografię do Waszych kompozycji. Będziemy improwizować - jesteśmy przecież w tym świetni, z natury! Let's play, let's sing, let's dance!

Spotkanie dla grupy wiekowej 6-9 lat odbywają się w 1 i 3 sobotę miesiąca w godz. 12.30 – 13.15.

Miejsce spotkań: sala Muzykodromu (1 p.)
Więcej informacji: http://miasto-ogrodow.eu/strona/muzykodrom

Uwaga! Opłata za udział w zajęciach (wnoszona w Punkcie Kontaktowym): 5 zł / uczestnik

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!
Na zapisy czekamy do ŚRODY w tygodniu poprzedzającym zajęcia.
O możliwości wzięcia udziału dziecka w zajęciach Muzykodromu poinformujemy drogą mailową (w CZWARTEK przed dniem zajęć).

Prosimy pamiętać o obowiązującym obuwiu zmiennym.

Warsztaty z zakresu edukacji muzycznej
Imię i nazwisko dziecka: *
Your answer
Wiek dziecka: *
Your answer
Imię i nazwisko opiekuna: *
Your answer
Adres e-mail: *
Your answer
Numer telefonu: *
Your answer
Klauzula informacyjna – udział w warsztatach „Muzykodrom”

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO” informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury
im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
• Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice;
• e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w warsztatach „Muzykodrom” i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu wzięcia udziału
w warsztatach „Muzykodrom”; w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja w/w celu.
6. Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
• sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
• usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
• przenoszenia danych (art. 20 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO),
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO).
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service