แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเถินบุรี
No responses
Loading...
Loading responses…
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับบริการ ( บุคคลหรือหน่วยงาน)
No responses yet for this question.
ที่อยู่
No responses yet for this question.
โทรศัพท์
No responses yet for this question.
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ)
No responses yet for this question.
เรื่องที่ขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
No responses yet for this question.
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
No responses yet for this question.
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
No responses yet for this question.
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
No responses yet for this question.
ท่านคิดว่า เทศบาล ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
No responses yet for this question.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.