Request edit access
Prihláška do kurzu / workshopu / seminára
Prihláška platí pre ktorýkoľvek z kurzov / workshopov / seminárov uvedených v ďalšej časti prihlášky. 
Kurzový deň má 6-7 hodín po 60 minút, obedňajšie prestávky sa do tohto času nepočítajú.

Organizátor:
Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Tajov
info@kouc.sk, +421 905 726 916
www.kouc.sk, www.facebook.com/Kouc.sk

Potvrdenie prihlášky je podmienené súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré si, prosím, prečítajte na https://kouc.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/.

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou - údaje budú použité na daňový doklad a osvedčenie o absolvovaní / potvrdenie o účasti. Osvedčenie o absolvovaní vystavujeme iba pri kurze ukončenom záverečnou skúškou
Potvrdenie o účasti na inom kurze / seminári / workshope vystavujeme na požiadanie za administratívny poplatok 30 Eur + DPH. 

Odporúčame uviesť e-mailovú adresu, ktorá bude platná počas trvania celého kurzu aj po jeho ukončení.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Prihlasujem sa do kurzu / workshopu: *
Tu vyznačte, prosím, vybratý kurz / workshop. Ak sa prihlasujete na čiastkovú vzdelávaciu aktivitu (napr. len prvé 2 stupne kurzu Natívne a systemické koučovanie), vyberte možnosť INÉ a doplňte názov, rozsah a cenu vybranej časti.
Required
Účastník
Priezvisko a meno, titul *
Trvalé bydlisko *
PSČ a mesto, ulica a č.
Pozícia v organizácii *
Telefón *
Ďalšie možnosti kontaktovania
(napr. Skype, Google Hangouts, ...)
Rok narodenia *
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Meno osoby / Názov organizácie *
Fakturačná adresa *
PSČ a mesto, ulica a č.
IČO (ak nemáte IČO, napíšte 0) *
DIČ (ak nemáte DIČ, napíšte 0) *
Sme plátcom DPH *
Poznámky
napr. kontakt na prihlasujúcu osobu, ak nie je totožná s osobou účastníka, požiadavky na špeciálnu stravu (druh diéty),  atď.
Z akých zdrojov ste sa dozvedeli o produktoch a službách spoločnosti Co/Man? *
Required
Odoslaním prihlášky súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami Co/Man https://www.kouc.sk/Vseobecne-obchodne-podmienky/ *
Required
Doplňujúce informácie
Vašu registráciu do kurzu / workshopu / seminára budeme považovať za záväznú až po pripísaní poplatku za kurz / workshop na účet Co/Man, čo Vám potvrdíme e-mailom a v zákonnej lehote vystavíme faktúru - daňový doklad, ktorý Vám tiež pošleme e-mailom.

Platbu za kurz / workshop / seminár môžete vykonať bankovým prevodom alebo vkladom na účet Co/Man č. IBAN: SK96 5600 0000 0012 1773 5002 (BIC: KOMASK2X, č. účtu 1217735002/5600), vedený v Prima banke.
Ako VS uveďte, prosím, Vaše IČO alebo číslo kontaktného telefónu.
Ak potrebujete zálohovú faktúru, uveďte to v poznámke.

Garancia: V prípade, že účastník zaplatí vopred poplatok za celý kurz (pri viacmodulových kurzoch) a po 1. module sa rozhodne zvyšok kurzu neabsolvovať, garantujeme mu vrátenie zostávajúcej ceny za neabsolvované moduly. Ak dôvodom odstúpenia bude nespokojnosť s kvalitou kurzu, vrátime mu aj zaplatenú úhradu za účasť na prvom module.  
Odoslaním tejto prihlášky súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia EU o GDPR (viac info nájdete tu: http://www.kouc.sk/zasady-spracovavania-a-ochrany-osobnych-udajov/. *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Co/Man. Report Abuse