Request edit access
Ankieta skierowana do wychowanków Bursy Szkolnej nr 6 ZSEL w Lublinie
Ankieta jest anonimowa, ma na celu poznanie Waszych opinii na temat realizowanego w placówce programu wychowawczo - profilaktycznego. Proszę o udzielanie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Czy wychowawcy poinformowali Cię o obowiązujących w bursie regulaminach? *
2. Czy znane Ci są konsekwencje nieprzestrzegania zasad obowiązujących w bursie? *
3. Czy przestrzegasz zasad obowiązujących w placówce? *
4. Czy warunki panujące w bursie umożliwiają ci naukę i rozwój zainteresowań (zaznacz na osi odpowiednią liczbę)? *
Nie
Tak
5. Czy według Ciebie zajęcia proponowane wychowankom w bursie są interesujące? *
6. Czy angażujesz się w "życie bursy"? *
Nie angażuję się
Bardzo chętnie angażuję się
7. Jak często (jeśli w ogóle) uprawiasz każde z niżej wymienionych zajęć? (Zaznacz jedną kratkę w każdej linii) *
Nigdy
Kilka razy w roku
Raz lub dwa razy na miesiąc
Przynajmniej raz na tydzień
Prawie codziennie
Jeździsz na rowerze, motocyklu
Grasz w gry komputerowe
Używasz Internetu
Aktywnie uprawiasz sport
Czytasz książki dla przyjemności (nie chodzi tu o lektury szkolne)
Spotykasz się z przyjaciółmi i znajomymi
Masz jakieś inne hobby (grasz na instrumencie, śpiewasz, rysujesz, piszesz, itp.)
Grasz na automatach do gry (takich, na których można wygrać pieniądze)
8. Ile dni byłeś nieobecny w szkole w ciągu ostatnich 30dni?(Zaznacz jedną kratkę w każdej linii) *
Ani jednego dnia
1 dzień
2 dni
3 - 4dni
5-6 dni
7 dni iwięcej
Z powodu choroby
Z powodu wagarów
Z innych powodów
9. W jakiej sekcji lub kole zainteresowań działających w bursie bierzesz udział? *
Your answer
10. W jakim konkursie lub projekcie odbywającym się w bursie lub bursach zaprzyjaźnionych brałeś/brałaś udział? *
Your answer
11. Ile czasu w ciągu dnia poświęcasz na naukę i przygotowanie się do zajęć? *
12. Mogąc w dowolny sposób zorganizować czas wolny w bursie jakie zajęcia zaproponujesz? (podaj formę zajęć lub jakiego tematu powinny dotyczyć) *
Your answer
13a. Jak oceniasz dostępność papierosów w bursie? *
Niedostępne
Łatwo dostępne
13b. Jak oceniasz dostępność alkoholu w bursie? *
Niedostępny
Łatwo dostępny
13c. Jak oceniasz dostępność narkotyków w bursie? *
Niedostępne
Łatwo dostępne
14. W których miejscach w bursie i w okolicach bursy spotykasz się najczęściej z sytuacją kiedy wychowankowie korzystają z alkoholu, papierosów lub narkotyków? *
Required
15.Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się palić papierosy? (Zaznacz jedną odpowiedź) *
16. Jak często paliłe(a)ś papierosy w bursie lub w jej pobliżu? (Zaznacz jedną kratkę) *
17. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się pić alkohol? (Zaznacz jedną kratkę w każdej linii) *
Nie piłem alkoholu
1 - 2 razy
3 -5 razy
5 - 10 razy
10 - 20 razy
więcej niż 20 razy
W życiu
W bursie
18. Przypomnij sobie sytuację, w której ostatnio piłeś(aś) alkohol. Gdzie byłeś(aś) podczas picia? (Zaznacz wszystkie te odpowiedzi, które odnoszą się do Twojego ostatniego picia) *
Required
19. Na ile jest prawdopodobne, że każda z poniższych możliwości mogłaby się zdarzyć Tobie osobiście, jeśli napijesz się alkoholu? (Zaznacz jedną kratkę w każdej linii) *
Bardzo prawdopodobne
Prawdopodobne
Nie wiadomo
Mało prawdopodobne
Zupełnie nieprawdopodobne
Poczuję się odprężony(a)
Będę miał(a) kłopoty z policją
Zaszkodzi to mojemu zdrowiu
Poczuję się szczęśliwy(a)
Zapomnę o swoich problemach
Nie będę w stanie przestać pić
Będę miał(a) kaca
Będę bardziej przyjazny(a) i towarzyski(a)
Zrobię coś, czego będę żałował(a)
Będę się świetnie bawić
Zrobi mi się niedobrze (będę miał(a) mdłości)
20. Jak myślisz, czy będziesz pił(a) alkohol, kiedy będziesz miał(a) osiemnaście i więcej lat? *
21. Czy kiedykolwiek słyszałeś/łaś o jednym z następujących środków odurzających? (Zaznacz jedną kratkę w każdej linii) *
Tak
Nie
Leki uspakajające lub nasenne
Marihuana lub haszysz
LSD
Amfetamina
Crack
Kokaina
Relevin
Heroina
Ecstasy
Metadon
Grzyby halucynogenne
Polska heroina, czyli tzw. kompot
22. Czy kiedykolwiek chciałeś(aś) spróbować któregoś ze środków wymienionych w pytaniu 21? *
23. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się używać marihuany lub haszyszu? (Zaznacz jedną kratkę w każdej linii) *
Nie używałam/łem
1-2 razy
3-5 razy
6-10 razy
1- 20 razy
więcej niż 20 razy
W życiu
W bursie
24a. Jak oceniasz szkodliwość oddziaływania tytoniu na organizm? *
Nie szkodzi
Jest bardzo szkodliwy
24b. Jak oceniasz szkodliwość oddziaływania alkoholu na organizm? *
Nie szkodzi
Jest bardzo szkodliwy
24c. Jak oceniasz szkodliwość oddziaływania narkotyków na organizm? *
Nie szkodzą
Są bardzo szkodliwe
25. Czy odrzucałaś (-eś) w czasie przebywania w bursie propozycję: *
Wypicia alkoholu
Zapalenia papierosa
Użycia narkotyku
Tak, ale rzadko
Tak, wiele razy
Nie
Nikt nie składał mi takiej propozycji
26. Wymień znane Ci szkodliwe skutki oddziaływania środków uzależniających na organizm człowieka. *
Your answer
27. Ludzie różnią się między sobą ze względu na to, czy potępiają innych za postępowanie w pewien sposób, czy też nie. Czy TY potępiasz innych za niżej opisane postępowanie?(Zaznacz jedną kratkę w każdej linii) *
Nie potępiam
Potępiam
Zdecydowanie potępiam
Nie wiem
Palenie papierosów od czasu do czasu
Palenie 10 lub więcej papierosów dziennie
Wypicie małej ilości alkoholu w trakcie imprez z kolegami
Upijanie się na imprezach z kolegami
Spróbowanie raz lub dwa razy marihuany lub haszyszu
Palenie marihuany lub haszyszu od czasu do czasu
Palenie marihuany lub haszyszu regularnie
Spróbowanie raz lub dwa razy innych narkotyków lub jakiegoś innego halucynogenu
Spróbowanie raz lub dwa razy leków uspokajających lub nasennych (bez recepty lekarza)ersz 9
SpędzanSpędzanie całego czasu wolnego przed komputerem
28. Wychowankowie w naszej bursie odnoszą się do siebie z szacunkiem. *
Nie
Tak
29. Jak bezpiecznie czujesz się w bursie? *
Nie czuję się bezpiecznie
Czuję się bardzo bezpiecznie
30. Czy spotkałeś się z przemocą w bursie lub jej okolicy? *
31a. Jak oceniasz siłę agresji w sytuacji gdy ktoś: przezywa, wyzywa, używa wulgaryzmów? *
Bardzo słaba agresja
Bardzo mocna agresja
31b. Jak oceniasz siłę agresji gdy ktoś: bije, kopie, szarpie drugą osobę? *
Bardzo słaba agresja
Bardzo mocna agresja
31c. Jak oceniasz siłę agresji gdy ktoś zabiera lub kradnie rzeczy innej osoby? *
Bardzo słaba agresja
Bardzo mocna agresja
31d. Jak oceniasz siłę agresji gdy ktoś rozpowszechnia plotki lub fałszywe pomówienia o innej osobie? *
Bardzo słaba agresja
Bardzo mocna agresja
31e. Jak oceniasz siłę agresji gdy ktoś pokazuje obraźliwe gesty? *
Bardzo słaba agresja
Bardzo mocna agresja
31f. Jak oceniasz siłę agresji gdy ktoś zachęca innych do aktów przemocy psychicznej lub fizycznej? *
Bardzo słaba agresja
Bardzo mocna agresja
31g. Jak oceniasz siłę agresji gdy ktoś wyklucza lub izoluje inną osobę w grupie? *
Bardzo słaba agresja
Bardzo mocna agresja
32. Czy do czasu przeprowadzenia ankiety posiadałaś/łeś wiedzę dotyczącą incydentalnych kradzieży na terenie placówki? *
33. Czy zdarzyło się, że byłaś/łeś świadkiem kradzieży? *
34. Czy zdarzyło się, że byłaś/łeś ofiarą kradzieży? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service