Dotazník spokojenosti - lůžka
132 responses
Loading...
Loading responses…
Jaké je Vaše pohlaví?
No responses yet for this question.
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
No responses yet for this question.
Jaký je Váš věk?
No responses yet for this question.
Jak dlouho jste čekal/a na přijetí na oddělení?
No responses yet for this question.
Změnila nemocnice termín Vašeho přijetí?
No responses yet for this question.
Jak dlouho jste čekal/a na příjem?
No responses yet for this question.
Jak na Vás působil první kontakt se zařízením?
No responses yet for this question.
Dostal/a jste srozumitelné informace o svém zdravotním stavu a průběhu léčby?
No responses yet for this question.
Představil se Vám ošetřující lékař?
No responses yet for this question.
Navštěvoval Vás Váš lékař dostatečně často?
No responses yet for this question.
Jak byste zhodnotil/a vztah mezi Vámi a lékařem z hlediska důvěry?
No responses yet for this question.
Hovořil před Vámi lékař tak, jako byste nebyl/a přítomen/a?
No responses yet for this question.
Zodpověděly vždy sestry všechny Vaše otázky?
No responses yet for this question.
Hovořila před Vámi sestra tak, jako byste nebyl/a přítomen/a?
No responses yet for this question.
Měl/a jste důvěru ke zdravotním sestrám, které Vás ošetřovaly?
No responses yet for this question.
S jakým výrazem personálu jste se setkal/a nejčastěji? (Lékař)
No responses yet for this question.
S jakým výrazem personálu jste se setkal/a nejčastěji? (Sestra)
No responses yet for this question.
Vyhovovala Vám dosažitelnost zdravotnického personálu na oddělení?
No responses yet for this question.
Chtěl/a jste být více zapojen do rozhodování o své léčbě?
No responses yet for this question.
Měli Vaši blízcí dostatečné možnosti ke komunikaci s lékařem?
No responses yet for this question.
Měl/a jste dostatek soukromí při probírání citlivých věcí s lékařem?
No responses yet for this question.
Měl/a jste dostatek soukromí během vyšetření či léčby?
No responses yet for this question.
Cítíte, že jste byl/a léčen/a s úctou a respektem?
No responses yet for this question.
Zajistil personál dostatečně Vaše citové a duchovní potřeby?
No responses yet for this question.
Jak byste celkově ohodnotil/a péči, která Vám byla poskytnuta?
No responses yet for this question.
Jak byste zhodnotil/a svůj zdravotní stav při propuštění?
No responses yet for this question.
Jak hodnotíte čistotu na pokojích a oddělení?
No responses yet for this question.
Jak hodnotíte kvalitu stravy?
No responses yet for this question.
Vysvětlili Vám lékaři a sestry při propouštění dostatečně, jak o sebe následně pečovat a jaké brát léky?
No responses yet for this question.
Doporučil/a byste naši kliniku svým známým?
No responses yet for this question.
Co bychom mohli zlepšit / udělat jinak?
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.