Request edit access
Ankieta dla Rodziców

Niniejsza ankieta została przygotowana w ramach ewaluacji wewnętrznej przedszkola. Jest anonimowa. Prosimy o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.
Z góry dziękujemy za współpracę
Zespół ewaluacyjny
1. W jaki sposób przedszkole współpracuje z rodzicami? *
Required
2. W jaki sposób nauczyciele pozyskuj ą informacje o potrzebach i możliwościach Państwa dziecka? *
Required
3. Czy Państwa dziecko ma szczególne potrzeby, które wymagają indywidualnego podejścia? *
Jeśli tak to jakie?
4. Czy powiadomiliście Państwo o tych potrzebach przedszkole, do którego uczęszcza dziecko? *
5. Czy w Państwa ocenie przedszkole podejmuje działania odpowiednie do potrzeb Waszego dziecka? *
6. Czy Państwa dziecko ma jakieś szczególne uzdolnienia, zainteresowania?
Jeśli tak, to jakie?
7. Czy przedszkole wspiera uzdolnienia, szczególne zainteresowania dziecka i daje możliwość uczestnictwa w
W jaki sposób:
8. W jaki sposób Przedszkole wspiera dzieci, wymagające pomocy w danej sferze rozwoju ? *
Required
9. Czy Państwa dziecko znajduje się w szczególnej sytuacji społecznej, o której powinno wiedzieć przedszkole, aby potrafiło wspierać dziecko? *
10. Z jakimi instytucjami współpracuje przedszkole w celu zapewnienia Państwa dziecku pomocy zgodnej, z jego potrzebami i sytuacją społeczną? *
Required
11. Czy Państwa zdaniem wsparcie otrzymywane przez przedszkole odpowiada potrzebom dzieci? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service