Request edit access
Zdrowy pracownik, zdrowa firma
Kwestionariusz konkursu dla pracodawców promujących zdrowie
Konkurs został zakończony
Jaką firmę Pan/Pani reprezentuje?
Your answer
Jaką branżę Państwo reprezentują?
Ilu pracowników Państwo zatrudniają?
Your answer
Czy prowadzone obecnie działania prozdrowotne są elementem strategii personalnej firmy?
tak
nie
Czy przed przystąpieniem do realizacji działań zbadali Państwo potrzeby zdrowotne pracowników?
tak
nie
Jakie były trzy główne problemy zdrowotne u Państwa pracowników?
Your answer
Czy do realizacji działań promocji zdrowia w miejscu pracy powołano koordynatora lub zespół zadaniowy?
tak
nie
Które z wymienionych poniżej działań realizowali Państwo w miejscu pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
Required
Jakie założono cele działania promocji zdrowia w miejscu pracy?
Your answer
Jakie inicjatywy podjęto i jak często je realizowano?
Your answer
W jaki sposób komunikowano prowadzone działania i zachęcano do udziału w nich?
Your answer
Ilu pracowników zostało zgłoszonych do programu opieki medycznej (abonament / ubezpieczenia)?
Your answer
Ilu było uczestników innych działań dla pracowników (akcje profilaktyczne, seminaria, itp.)?
Your answer
Czy w przygotowaniu programu korzystali Państwo ze wsparcia ekspertów zewnętrznych?
tak
nie
Jeśli tak, to w jakim zakresie odbywała się ta współpraca?
Your answer
Czy zaobserwowali Państwo pozytywne zmiany w funkcjonowaniu organizacji po wprowadzeniu działań prozdrowotnych?
tak
nie
Jeśli tak, to jakie?
Your answer
Jakie były główne bariery i ograniczenia w prowadzeniu działań prozdrowotnych?
Your answer
Czy będą Państwo kontynuowali realizację działań prozdrowotnych w następnych latach?
tak
nie
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms