დიპლომატიის სკოლა – რეგისტრაციის ფორმა

დიპლომატიის სკოლაში რეგისტრაცია დაიხურა! გელოდებით ნოემბერში ^_^