GELECEĞİN KÜTÜPHANELERİ, KÜTÜPHANELERİN GELECEĞİ

09:00 Kayıt
09:30 Açılış
Konuşmacılar:Ali Fuat KARTAL, TKD Genel Başkanı
Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

10:00 I. Oturum: Arşivler ve Arşivcilerin Geleceği
Oturum Bşk. Prof Dr. Mehmet Canatar
İÜ Bilgi ve Belge Yön. Böl. Bşk.
Konuşmacılar:
İ.Ü Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinde Staj Algısı:
Uygulamalı bir çalışma
Prof. Dr. İshak Keskin, İÜ Bilgi ve Belge Yön. Böl. Öğr. Üyesi
Engin Tarhan - Türk Arşivciler Derneği YK Bşk. Yard.
& Arşivist Dizayn Genel Müdürü,
Sinan Çuluk - Başbakanlık Osmanlı Arşivi Araştırmacısı
Değişen Dünyaya Bağlı Olarak Şekillenen Yeni Arşivci Kimliği
Yard. Doç Dr. Mehmet Fahri Furat - İÜ Bilgi ve Belge Yön. Öğr. Üyesi

11:15 Ara

11:30 II. Oturum: Mobbing ve Mesleğimize Yansımaları
Konuşmacılar:
Dr. Leyla Kanık - Abant İzzet Baysal Üniv. Küt. ve Dok. Daire Bşk.
Av. Metin İriz

12:30 Yemek

13:30 III. Oturum:Geleceğin Kütüphaneleri, Kütüphanelerin Geleceği
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Bülent Yılmaz - Hacettepe Üniv. Bilgi ve Belge Yön. Böl. Bşk.

15:00 Ara

15:15 IV. Oturum: Forum
Moderatör: Mustafa Özyürek

16:30 Kapanış

Tüm Kütüphaneci meslektaşlarımızı ve öğrencilerimizi geleceğimizi konuşmak üzere panelimize bekliyoruz.
Yaka kartı ve diğer ürünler için kayıt yapmanızı önemle rica ediyoruz.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
Request edit access