Request edit access
แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของ Social Value Thailand
Impact Management Program (IMP) for Social Impact Manager
6 ธ.ค. 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (HYBRID) - ยกระดับไปสู่ “การบริหารโครงการ” สู่  “การบริหารผลลัพธ์”  High Impact Project - เครื่องมือและตัวช่วยในการวางแผน บริหารและสื่อสารผลลัพธ์อย่างน่าเชื่อถือ - เพิ่มประสิทธิภาพและขยายผลสัมฤทธิ์ด้วยการบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า สมดุลและมีส่วนร่วม
-------------------------------------------------------------------
Social Value Professional Program (Pre-Examination for Level 1 Associate Practitioner)
7 ธ.ค. 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น.   (HYBRID)   - สร้างความมั่นใจสู่การเป็น “มืออาชีพ” รู้จริง เตรียมพร้อมเข้าสู่เวทีนักประเมินผลทางสังคม” - ยกระดับวิชาชีพ “Social Value Professional” สร้างความน่าเชื่อถือของ Profile และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล - เปิดประตูสู่โอกาสในการเชื่อมโยงกับเครือข่าย “ผู้ประเมินและผู้ตรวจรับรอง” ระดับสากล และมีพื้นฐานพร้อมเข้าสู่การเป็น Trainer มืออาชีพ ** ต้องผ่านหลักสูตรผู้ประเมินที่ผ่านหลักสูตร SROI (2Days Practitioner TH/EN) และมีพื้นฐานความรู้การประเมินมาแล้ว  **  
-------------------------------------------------------------------
SROI Assurance Standard Training
8 ธ.ค. 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น.  (HYBRID)     - เรียนรู้มาตรฐานการตรวจรับรองตามมาตรฐาน Accredited SROI Report Standard
- จะมั่นใจได้อย่างไร ว่าการประเมินมีความถูกต้องแค่ไหน แนวทางการตรวจสอบและสร้างความน่าเชื่อถือของการทำ SROI ที่ดี
- ข้อควรระวัง และข้อท้าทายในการประเมินและการตรวสอบความถูกต้องแม่นยำของผลการประเมิน
- กระบวนการรับรองที่ขับเคลื่อนไปสู่การบูรณา SROI ในการบริหาร Impact และขยายผล   
-------------------------------------------------------------------
Social in Practice
9 ธ.ค. 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น.  (ONLINE)     - แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ SVI Guru - กรณีศึกษาการใช้ SROI แนวทางการประยุกต์ในภาคส่วนต่างๆ โครงการ/กรณีศึกษา - ข้อควรระวัง และข้อท้าทายในการทำ SROI - จะมั่นใจได้อย่างไร ว่าการประเมินมีความถูกต้องแค่ไหน แนวทางการตรวจสอบและสร้างความน่าเชื่อถือของการทำ SROI ที่ดี - การบูรณาการ SROI การไปสู่ การบริหาร Impact
-------------------------------------------------------------------
Accredited SROI Practitioner Program (3 Days SROI Training)
13 - 15 ธ.ค. 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น.   (HYBRID)
- ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของ SROI 
- พัฒนาแนวทางการดำเนินงานขององค์กรให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม 
- เรียนรู้วิธีการคิด คำนวณ วิเคราะห์และเข้าสู่การบริการจัดการผลสัมฤทธิ์ทางสังคม 
- ฝึกปฏิบัติเรียนรู้กับทั้งกรณีศึกษาตัวอย่างและกรณีศึกษาของท่านเอง 
- เตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนเล่มรายงานผลให้กับองค์กร
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการเข้าใจและสามารถคำนวณผลและเขียนเล่มรายงาน SROI ได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง “ผู้ประเมินทางสังคม” ตามกรอบมาตรฐานสากล Social Value International
-------------------------------------------------------------------
Social Value Thailand Forum 2022
16 ธ.ค. 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ โรงแรม Wintree City Resort เชียงใหม่
📍ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการประเมินวัดคุณค่าทางสังคมสู่กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจไทยยั่งยืน
โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
📍 Collaborative partnership for Impact
โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Director of Sustainable Brands Thailand
📍พบกับผู้บุกเบิกเปิดตัวสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand)
📍เวทีเสวนาจากทุกค่าย ทุกภาคส่วน ทุกคนร่วมส่งเสียงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
โดย UNFPA I CMU I OSEP I SVTHAILAND I EGAT I U2T I SCGC I NXPO I PTC
เหมาะสำหรับ : Impact creator I Innovator I Partner I Assessor I Investor I Decision maker
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณปัทมพร คล้ายแจ้ง (ป็อป)
หรือ คุณพรวรรนี โชติมณีศักดิ์ (บี)
☎️089-680-1233, 090-669-3961
💻socialvaluethailand@gmail.com
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Captionless Image
Clear selection
Captionless Image
Clear selection
ท่านสนใจเข้าร่วม การอบรมหลักสูตร/กิจกรรมใด (เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร) *
Required
Email *
ชื่อ - นามสกุล (Full Name)
เบอร์โทร (Phone Number) *
องค์กร (Organization) *
ตำแหน่ง (Position) *
ภาคส่วน (Sector) *
ระบุความคาดหวังในการเข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรม *
องค์กรของท่าน เคยเข้าอบรมหลักสูตร Social Return On Investment (SROI) Practitioner Workshop (บรรยายภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) หรือไม่  *
ท่านได้รับข่าวสารมาจากช่องทางใด *
Required
คูปอง DISCOUNT CODE
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NISE Corporation. Report Abuse