Request edit access
แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการวันแห่งความปลอดภัย (SAFETY DAY 2019)
วันที่ 24 มิถุนายน 2562
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรม 2 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องจะจัดตามเวลาดังนี้
--- >>> เรื่อง ESPReL ภาคเช้า ( เวลา 9.00 - 12.00 น. ) รับจำนวน 50 คน
--- >>> เรื่อง ChemInvent ภาคบ่าย ( เวลา 13.00 - 16.00 น. ) รับจำนวน 20 คน

** หมายเหตุ ถ้าจำนวนที่นั่งเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ให้กับท่านที่สมัครเข้าร่วมอบรมก่อน
** หมดเขตรับ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562

ภาคเช้า >>> เรื่อง ESPReL
เริ่มเวลา ( 09.00 - 12.00 น. )
** คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรมเป็น อาจารย์ ครู นักศึกษา หรือ นักเรียน ที่ใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ESPReL *
Required
จำนวนผู้สมัครที่จะส่งเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Your answer
ชื่อสถานศึกษา
Your answer
ลำดับที่ 1. ชื่อ - นามสกุล
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
เช่น 099-9999999
Your answer
E-mail
เช่น example@gmail.com
Your answer
ลำดับที่ 2. ชื่อ - นามสกุล
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
เช่น 099-9999999
Your answer
E-mail
เช่น example@gmail.com
Your answer
ลำดับที่ 3. ชื่อ - นามสกุล
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
เช่น 099-9999999
Your answer
E-mail
เช่น example@gmail.com
Your answer
ลำดับที่ 4. ชื่อ - นามสกุล
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
เช่น 099-9999999
Your answer
E-mail
เช่น example@gmail.com
Your answer
ลำดับที่ 5. ชื่อ - นามสกุล
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
เช่น 099-9999999
Your answer
E-mail
เช่น example@gmail.com
Your answer
ลำดับที่ 6. ชื่อ - นามสกุล
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
เช่น 099-9999999
Your answer
E-mail
เช่น example@gmail.com
Your answer
ภาคบ่าย >>> เรื่อง ChemInvent
เริ่มเวลา (13.00 - 16.00 น.)
** หมายเหตุ สำหรับสถานศึกษาที่มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
** คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม เป็นผู้ดูแลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของสถานศึกษา
สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ChemInvent *
Required
จำนวนผู้สมัครที่จะส่งเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Your answer
ชื่อสถานศึกษา
Your answer
ลำดับที่ 1. ชื่อ - นามสกุล
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
เช่น 099-9999999
Your answer
E-mail
เช่น example@gmail.com
Your answer
ลำดับที่ 2. ชื่อ - นามสกุล
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
เช่น 099-9999999
Your answer
E-mail
เช่น example@gmail.com
Your answer
** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://research.kpru.ac.th/th/ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแบบตอบรับเข้าร่วม โทร 089-6414180 (คุณ ยลดา)

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service