Request edit access
אנשים עם מוגבלות - ועדת משנה של השולחן העגול הבינמגזרי ברה"מ - תמונת מצב מהשטח על תכניות שנסגרו
על רקע הנסיבות החריגות של התפרצות מחלת הקורונה בארץ והשלכותיה על אנשים עם מוגבלות הוחלט להקים ועדת משנה לשולחן העגול הבינמגזרי במשרד ראש הממשלה שתתמקד בצרכים ואפשרויות למענים לאוכלוסיות אלו. הועדה מורכבת מנציגי משרדי ממשלה, ארגוני מגזר שלישי, קרנות פילנתרופיות, מד"א, משטרה, ורשות החירום הלאומית.
את ועדת המשנה מובילות:
מהממשלה - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות- מנהלת מחלקת שילוב בקהילה - יונית אפרתי yonite@justice.gov.il
מהחברה אזרחית - מנכ"לית אנוש – ד"ר הלה הדס hilahds@enosh.org.il

הועדה התכנסה לראשונה בתאריך 26.3.2020 בישיבה מקוונת. בימים אלו משלימה הועדה את המיפוי המקיף שנעשה ע"י כלל הגורמים על מנת להבין את כלל הצרכים והחלה בעבודה מאומצת על מענים.

שאלון זה נועד למפות את התכניות והשירותים בקהילה לאנשים עם מוגבלות שנסגרו בתקופה זו, על מנת לקבל תמונת מצב מהימנה מהשטח. הכוונה היא לתכניות שאינן פועלות או שפועלות באופן חלקי ביותר.
לשם כך, נבקשכם להשיב על השאלון הבא:
שם הארגון *
האם מדובר בעמותה או רשות מקומית? *
שם מלא *
תפקיד *
כתובת מייל *
טלפון נייד *
שם התכנית *
האוכלוסייה לה מיועדת התכנית (יש לציין שכבת גיל ומגזר במידה ויש) *
מטרות התכנית או תיאור קצר שלה *
מספר הרשויות בה פועלת התכנית? *
מקומית או ארצית? *
במידה ומקומית או במספר קטן של רשויות - יש לציין את שמות הרשויות *
מספר המשתתפים בתכנית *
שם המשרד או הרשות שמממנים את התכנית *
בכמה ירד היקף הפעילות של התכנית? *
האם יש דרך להפעיל את התכנית באופן מותאם לנסיבות החירום? (מעבר לדיגיטל למשל) *
Required
במידה ועניתם בחיוב על השאלה הקודמת, אנא פרטו כיצד ניתן להסב את התכנית ולהפעיל אותה כשהיא עומדת בהנחיות משרד הבריאות ומשרד האוצר?
למה זקוקה התכנית על מנת לבצע הסבה? (משאבים, הנחיות, אישורים, התאמות ותיאומים)
הערות / הארות / תוספות?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy