Request edit access
Karta Analizy Klienta
Agencja Rozwoju Innowacji
DOTACJE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
INFORMACJE OGÓLNE
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zainteresowanie współpracą z nami przy pozyskiwaniu środków dotacyjnych na rozwój Państwa przedsiębiorstw. Dokładamy wszelkich starań aby usługi nasze cechowały się jak największą rzetelnością. Stąd też na wstępie nasza prośba o wypełnienie poniższego formularza.
Przesyłane dane są niezbędne do dokonania analizy szans aplikowania przez Państwa firmę w interesującym Was konkursie. Ich podanie jest dobrowolne.

Więcej informacji o naszej firmie na www.aridotacje.pl. W razie pytań zapraszamy do kontaktu Tel/fax: (71) 366 08 77 lub kontakt@aridotacje.pl.
Nazwa firmy *
Forma prawna *
Required
Dane adresowe
Dane rejestrowe firmy
Województwo *
Required
Miejscowość *
Ulica *
Nr posesji/lokalu *
Kod pocztowy *
Poczta *
Telefon kontaktowy
Adres e-mail:
NIP
Osoba do kontaktu *
Telefon osoby kontaktowej *
Adres e-mail osoby kontaktowej *
Wielkość przedsiębiorstwa *
Czy firma realizowała projekt ze środków unijnych?
w przypadku realizacji proszę wypełnić następne pole
Clear selection
Zrealizowane (realizowane projekty)
proszę wpisać jakie projekty, źródła ich finansowania, okres realizacji i kwotę
OPIS PROJEKTU
Informacje o planowanej inwestycji / opis przedmiotu/celu projektu *
Miejsce/miejsca realizacji projektu *
proszę wskazać powiat
Realizacja projektu na terenach wiejskich *
Required
Gotowość projektu do realizacji *
na jakim etapie przygotowania znajduje się projekt
Planowany termin realizacji projektu *
termin szacunkowy
INNOWACYJNOŚĆ
Czy pomysł na projekt jest innowacyjny? *
FINANSOWANIE
Prognozowana wartość inwestycji *
kwota netto w PLN
Z czego firma sfinansuje wkład własny *
(np. środki własne, kredyt/promesa kredytowa, pożyczka, pożyczka od udziałowców)
Rodzaj wydatków *
Proszę wskazać rodzaj wydatków planowanych w projekcie
Opis wydatków *
Proszę opisać planowane wydatki (rodzaj, koszt, np. wózek widłowy - 45 000 zł netto;)
Czy firma dysponuje m.in. odpowiednimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi, niematerialnymi, doświadczeniem niezbędnymi do prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia jego celów? *
Czy firma dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi realizację projektu biorąc pod uwagę zaplanowany budżet oraz harmonogram jego realizacji? *
Przesłanie danych finansowych firmy *
Jeśli wstępna ocena na podstawie przesłanych odpowiedzi będzie korzystna, do dokonania pełnej oceny szans i możliwości aplikowania niezbędne jest przeprowadzenie analizy danych finansowych firmy za okres poprzedzających 3 lat (pełna lub uproszczona księgowość w zależności od firmy). Prosimy o informację czy wyrażacie Państwo na to zgodę. W przypadku zgody, prosimy podać dane do osoby, z którą można się w tej sprawie kontaktować
Required
Klauzula informacyjna *
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ari Sp. z o.o.. Report Abuse