Request edit access
Mentorat
Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud doreşte să acrediteze programul de formare continuă „Mentorat pentru dezvoltarea de competenţe didactice” dezvoltat în cadrul proiectului „Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene”, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, SMIS: POCU 74/6/18/106557, implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud în parteneriat cu C&T Strategic Business Partners.
Dacă sunteți educatoare/profesori pentru învăţământul preşcolar, învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar, profesori de diferite discipline care predau în învăţământul primar şi secundar inferior, cadre didactice de sprijin, directori ai unităţilor de învăţământ, consilieri pentru proiecte şi programe educative şi sunteţi interesaţi de parcurgerea acestui program de formare continuă, vă rugăm să răspundeţi următorului chestionar.
1. În ce măsură sunteți interesat/ă de dezvoltarea dvs. profesională? *
2. Consideraţi că dezvoltarea dvs. profesională se poate realiza prin: *
în foarte mare măsură
în mare măsură
în mică măsură
deloc
autoformare/ autoinstruire
parcurgerea gradelor didactice
participarea la programe de formare continuă acreditate
programe de formare organizate şi desfăşurate în cadrul implementării de proiecte cu finanţare externă
activităţi metodice
mentorat/ mentorat între colegi
cursuri interactive
studii universitare de masterat și/sau doctorat
conversie profesională
educaţie permanentă
3. În activitatea didactică vă confruntaţi cu următoarele probleme? *
în foarte mare măsură
în mare măsură
în mică măsură
deloc
înţelegerea psihologiei preşcolarului/ a elevului
alegerea metodelor optime de instruire
capacitatea de a implementa noi strategii de învăţare
gestionarea pozitivă a comportamentului copiilor/ elevilor
modalităţi de lucru cu copiii/ elevii hiperactivi şi cu probleme comportamentale
diferenţierea instruirii prin centrarea acesteia pe preşcolar/ elev
menţinerea în sistemul educaţional a copiilor cu risc de părăsire a şcolii
4. În ce măsură sunteţi interesat/ă de formarea şi/sau dezvoltarea următoarelor competenţe didactice: *
în foarte mare măsură
în mare măsură
în mică măsură
deloc
capacitatea de a organiza şi reglementa propria învăţare
organizarea activităţilor de învăţare
selectarea/ utilizarea eficientă de materiale didactice
gestionarea optimă a problemelor de comportament ale copiilor şi elevilor
educarea pozitivă a caracterului copiilor şi elevilor
interacţiunea şi comunicarea cu mediul pedagogic şi cu mediul social
consilierea educaţională a copiilor, elevilor şi părinţilor
utilizarea adecvată a TIC
practicarea metodelor interactive de instruire
managementul grupei/ al clasei
5. În ce măsură sunteți interesat/ă de următoarele teme? *
în foarte mare măsură
în mare măsură
în mică măsură
deloc
Trasee tipice şi atipice de dezvoltare la preşcolarul şi şcolarul mic
Metode interactive de învăţare
Strategii de lucru pentru copii cu probleme comportamentale şi hiperactivitate
Instruirea diferenţiată. Gestionarea problemelor de conduită
6. Indicaţi motivaţia dvs. pentru parcurgerea temelor nominalizate la întrebarea 5: *
Required
7. Propuneţi alte 3 (trei) teme de interes pentru dezvoltarea dvs. profesională– motivaţi propunerile dvs. *
Your answer
8. În ce măsură considerați potrivite următoarele moduri de organizare a sesiunilor de formare? *
în foarte mare măsură
în mare măsură
în mică măsură
deloc
activităţi în perioada vacanţelor şcolare
activităţi pe perioada weekend-ului (V-S-D)
activităţi în cursul săptămânii (L – V)
activităţi la sfârşit de săptămână (numai V-S)
DATE FACTUALE
Gen *
Vârsta *
Specialitatea *
Your answer
Vechimea în învăţământ (la 31 august 2018) *
Your answer
Gradul didactic *
Instituția dvs. școlară este situată în mediul *
Nivel de predare *
Required
Status profesional *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service