Request edit access
Anketa za vlasnike stada
Ime, prezime i lokacija
Your answer
Kog tipa je područje u kojima gajite životinje?
Prosečan nivo padavina?
mnogo vlažno
mnogo suvo
Kako napasate stado?
Kakve pašnjake koristite?
Koju vrstu životinja gajite?
Koja je podvrsta životinje koju gajite?
Your answer
Koja je namena?
Koliko životinja broji vaše stado?
Your answer
Kada počinje sezona ispaše?
MM
/
DD
/
YYYY
Kada se završava sezona ispaše?
MM
/
DD
/
YYYY
Koliko početak i kraj sezone ispaše zavisi od vemenskih uslova?
Ne zavisi
U potpunosti zavisi
Da li je moguce voditi životinje na ispašu i van sezone?
U kojim vremenskim uslovima je nemoguće voditi životinje na ispašu?
Koliko puta dnevno vodite životinje na ispašu?
Koliko ukupno traje ispaša?
Koliko vremenski uslovi utiču na dužinu trajanja ispaše?
Ne utiču
U potpunosti utiču
Kako se donose odluke o tome kada kreće ispaša, gde se stado vodi i da li ih lično pregledate?
Your answer
Da li su dozvoljene različite vrste životinja?
Da li su dozvoljeni različiti uzrasti životinja?
Da li su dozvoljeni različiti polovi životinja?
Da li postoji stanje životinja koje utiče na vreme i dužinu zadržavanja u ispaši?
Koje stanje životinja utiče na vreme i dužinu ispaše?
Your answer
Koliko najdalje može da bude udaljen pašnjak od farme/štale?
Da li tu daljinu životinje mogu da prevale odjednom?
Posle koliko vremena se pravi pauza?
Posle koliko kilometara se pravi pauza?
Koje su najbitnije obaveze pastira dok traje ispaša?
Your answer
Da li postoje operacije koje je poželjno izvršiti, ali nije obavezno?
Your answer
Koliko životinja je najviše išlo ispašu?
Koliko ih je pastira i/ili pasa čuvalo?
Koliki je maksimalni broj životinja po jednom pastiru sa psom?
Koliki je maksimalni broj životinja po jednom pastiru bez psa?
Koliko pastira je potrebno u rotaciji?
Da li je jedan pastir dovoljan za jedno stado?
Da li ih je potrebno rotirati na 15 dana?
Na koji način rotirate pastire?
Your answer
Da li imate rezervne pastire ukoliko se pastir razboli ili je na drugi način sprečen?
Da li ima drugih rotacija, ako je više pastira i stada u organizaciji?
Koji se troškovi javljaju za potrebe vođenja životinja u ispašu?
Your answer
Koja je bruto plata pastira?
Koji su ostali troškovi pastira?
Your answer
Koji su ostali troskovi same ispaše?
Your answer
Kolike troškove stvaraju psi?
Your answer
Koja su osnovna pravila prilikom ishrane životinja?
Your answer
O čemu se mora voditi računa prilikom ishrane?
Your answer
Šta je dozvoljeno, a sta nije dozvoljeno prilikom ishrane?
Your answer
Da li životinje mogu da se prejedu?
Šta se dešava ukoliko se prejedu, tj pojedu više hrane nego što je dobro za njih?
Your answer
Da li postoje vrste trava koje prave problem životinjama?
Koje su to trave, kako izgledaju i koje probleme stvaraju kod životinja?
Your answer
Šta se radi u situacijama kada životinje pojedu vrstu trave koja im ne odgovara?
Your answer
Da li je vlažnost trave, tj. rosa na travi u jutarnjim časovima problem prilikom ishrane?
Da li je problem vlažnost trave ukoliko pada kiša?
Da li postoje pravila u kombinovanju ishrane tj same paše i konzumiranja vode?
Your answer
Da li je potrebno praviti pauze između trave i vode, koliko i kako?
Your answer
O čemu vodite računa kada životinje piju vodu?
Your answer
Koja je dubina vode u koju sme da zagazi životinja prilikom konzumiranja vode?
Da li imate organizovana pojilišta?
Koje su strukture i oblika, tj visine korit za poj?
Your answer
Da li životinje mogu d popiju više vode nego što smeju?
Da li neograničen pristup vodi smeta životinjama?
Kako visoko rastinje utiče na kretanje životinja i na ishranu?
Your answer
Koliko nagib terena utiče na kretanje životinja i na njihovu ishranu?
Uopste ne utiče
U potpunosti utiče
Koji su glavni problemi u ispaši životinja?
Your answer
Koliko predstavljaju problem uređeni ili neuređeni putevi?
Ne predstavlju problem
Predstavljaju problem
Da li životinje hoće da se kreću po visokom rastinju, koliko visokom?
Your answer
Da li životinje hoće i mogu da se kreću na nagibu i na kolikom?
Your answer
Šta se očekuje od dobrog pastira?
Your answer
Kakve sve savete, odluke i naredbe dajete pastirima pri odlasku na pašu?
Your answer
Da li imate definisane situacije u kojima je pastir dužan da pozove svog vlasnika?
Your answer
Kako odlučuju pastiri na terenu?
Your answer
Da li ste imali probleme zbog toga i koje?
Your answer
Kakve ste sve incidente imali sa pastirima, nezgode, situacije ili anegdote?
Your answer
Šta vam je isplativije?
Od čega zavisi šta se više isplati?
Your answer
Koja hrana je najjeftinija za gajenje životinja?
Your answer
Da li jeftinija hrana znači i manje kvalitetna?
Da li se i kako to odražava na životinje?
Your answer
Sa kojom hranom ste imali najbolje mleko, meso i sl?
Your answer
Da li se prirodnom ishranom na pašnjacima postižu bolji rezultati po pitanju zdravlja životinja i njihove veće isplativosti?
Da li vam se bolje prodaju proizvodi ako životinje hranite prirodno, ispašom?
Da li životinje duže žive i da li je eksplatacioni vek životinj duži ako se hrane ispašom?
Da li je vašim kupcima bitno da životinje hranite prirodno?
Da li su životinje u boljoj kondiciji ako idu na ispašu?
Da li su životinje zdravije ako idu na ispašu?
Da li su Vam veterinarski troškovi manji ili veći prilikom gajenja sa ispašom?
Da li su ukupni troškovi proizvodnje manji ili veći kod pašnog sistema uzgoja?
Ako želite ostavite email adresu.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service