Request edit access
18-22.11.2019; CI 103 – ANALIZA DECYZJI UŻYTKOWNIKA KOMERCYJNYCH NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH
Szkolenie
Termin: 18-22 listopada 2019 r.
Miejsce: Centrum Konferencyjne ADN, Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa
Koszty:
• Zrzeszony w PFRN – 4 920,00 PLN brutto
(4 000,00 PLN netto + 23% VAT)
• Niezrzeszony w PFRN – 5 289,00 PLN brutto
(4 300,00 PLN netto + 23% VAT)
CI 103 – ZARYS TEMATYKI KURSU
• Podejmowanie decyzji w oparciu o przyszłe korzyści koszty
• Identyfikacja użytkowników powierzchni i inwestorów
• Zrozumienie terminologii związanej z najmem powierzchni komercyjnej
• Nauka technik analizy porównawczej najmów
• Negocjowanie warunków i zamknięcie transakcji
WYMOGI
KURS CI-101 – ukończenie kursu, zdanie egzaminu po kursie

LAPTOP – w trakcie kursu będą Państwo dokonywać obliczeń w arkuszach kalkulacyjnych i korzystać z dodatkowych materiałów w wersji elektronicznej.

KALUKATOR – HP-10B lub HP-10 BII jest przydatny podczas kursu.

OSTATECZNY TERMIN PŁATNOŚCI
4 listopada 2019 rok
REZYGNACJA (tylko w formie pisemnej)
na 25 dni przed datą rozpoczęcia kursu – zwrot wpłaty w wys. 100%,
na 14-24 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 20%,
na 8-13 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 50%
na 0-7 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 100%.

Brak pisemnej rezygnacji i niewzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:
Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska, nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844
KOSZT UDZIAŁU: *
INFORMACJE O UCZESTNIKU
IMIĘ I NAZWISKO *
Your answer
NR LICENCJI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCY
Your answer
NAZWA STOWARZYSZENIA (wypełnić jeśli zrzeszony - dotyczy Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN):
Your answer
FIRMA
Your answer
ADRES
Your answer
MIASTO
Your answer
KOD
Your answer
TELEFON *
Your answer
E-MAIL *
Your answer
NIP
Your answer
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Polska Federacja Rynku Nieruchomości.

Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z polityką prywatności (http://pfrn.pl/page/504), a jednocześnie spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Federację Rynku Nieruchomości moich danych osobowych w celach przesłania informacji o innych szkoleniach branżowych organizowanych przez PFRN. *
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych do państwa trzeciego (organizacji międzynarodowej), której Instytut znajduje się w Stanach Zjednoczonych. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service