Request edit access
ОБЕЛЕЖЈА УЛОГА НАСТАВНИКА У ХЕУРИСТИЧКОЈ НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА У КОЈОЈ СУ УЧЕНИЦИ УСПЕШНИ (У КОЈОЈ СЕ УЧИ ПОБЕДНИЧКИ)
УПИТНИК ЗА СТУДЕНТЕ
СКАЛА ПРОЦЕНЕ (У–2)
1. Пол: *
2. Година студија: *
3. Место студија: *
УПУТСТВО:
Из анализе појединих студија издвојили смо она питања која се односе на улоге наставника у моделовању ефикасније и делотворније хеуристичке наставе природе и друштва у којој би ученици учили победнички – остваривали резултате у учењу према својим могућностима. Молимо Вас да оцените обележја улога наставника у хеуристичкој настави природе и друштва.
Уз свако питање понуђен је одговор у виду петостепене скале:
У потпуности се слажем............................. 1
Углавном се слажем.................................... 2
Неодлучан сам.............................................. 3
Углавном се не слажем............................... 4
Уопште се не слажем................................... 5
*
1
2
3
4
5
ОРГАНИЗАТОРСКО-ВОДИТЕЉСКА – Управљање хеуристичком наставом путем придобијања ученика за самостални истраживачки рад. Умешност постављања отворених хеуристичких задатака, подстицање ученика у долажењу до нестандардних одговора.
ПЛАНЕРСКА – Наставник распоређује градиво у договору са ученицима и помаже им да направе властиту образовну путању.
ИНСТРУКТИВНА – Упућивање ученика да уче како да мисле, како истраживачки да уче, да долазе до мноштва сопствених одговора на исто питање.
МОТИВАЦИОНА – Подстицање хеуристичког рада путем похвале и постављања јасних циљева које ученици треба да достигну, да увек знају на чему су.
ДИЈАГНОСТИЧКА – Откривање специјалних способности, даровитости, ситуационих криза и тешкоћа у раду у циљу пружања саветодавне помоћи и снажнијег мотивисања у раду.
ВАСПИТНА – Развијање позитивног критичког односа ученика према себи, другима, вредновању моралних, радних и других вредности, развијање моралног самонадзора, брига о другима.
ЕМАНЦИПАТОРСКО-КРИТИЧКА – Развијање ученичке аутономије и самоодређења, демократски односи у наставном процесу, критички однос према себи и другима, толеранција.
ЕВАЛУАТОРСКА – Праћење самоеавалуције ученика у процесу самосталног и хеуристичког рада, учествовање у заједничкој оцени постигнутих резултата, вођење портофолија о резултатима рада ученика у свим сферама образовања, али и васпитања, развоја.
ИНОВАТИВНА УЛОГА – Праћење напретка дидактичке теорије, увођење и примена иновативних наставних модела, примењивање активне наставне методе.
Нека друга улога? Која?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms