Request edit access
16 maja 2018, Wrocław, Uniwersytet Ekonomiczny, Budynek CKU
Imię *
Nazwisko *
Numer telefonu *
E-mail *
Na jaki warsztat chcesz się zapisać? (16:00 - 20:00) *
Twoje CV *
Required
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach mojego udziału w szkoleniu, przez Fundację Studenckie Forum Business Centre Club z siedzibą w Warszawie, w zakresie uzupełnionych przeze mnie danych w niniejszym formularzu. *
2. Wyrażam zgodę na udostępnienie ww. danych osobowych na rzecz Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w związku z prowadzoną na rzecz Bank Zachodni WBK S.A. rekrutacją. *
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV na potrzeby przyszłych rekrutacji przez Bank Zachodni WBK S.A., nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy. *
Klauzula informacyjna
Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club z siedzibą w Warszawie jest Administratorem Twoich danych osobowych. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest wykonanie albo zawarcie umowy oferowanej w ramach prowadzonej przez ADO działalności lub dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania naszych i Twoich zobowiązań wynikających z umowy. Odbiorcami Twoich danych będą nasz hostingodawca, firma księgowa oraz Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, za Twoją zgodą. Możesz uzyskać kopie danych osobowych przekazywanych do państw trzecich. Masz prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, zmienia ich i uzupełniania, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania (kontakt@sfbcc.org.pl), prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, złożenia wniosku o usunięcie danych (kontakt@sfbcc.org.pl). Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji usług oraz działań z tym związanych, a także w związku z kwestiami księgowymi i w celu realizacji usługi. Jesteś uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością realizacji zleconych przez Ciebie usług. W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich gwarantujemy, iż powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie gwarantować realizację: (a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi w postaci wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzoru; (b) certyfikatu ochrony danych osobowych; (c) zwolnienia organu nadzoru na klauzule ochronne.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club. - Terms of Service