Request edit access
Проучване мнението на потребителите на услуги, доставчици, проверявани обекти за наличие на корупционни прояви и спазване етични норми, от страна на служителите на РЗИ – СЛИВЕН
Уважаема госпожо/ господине,
Настоящото проучване има за цел да осигури на ръководството на РЗИ – Сливен информация за идентифициране на индикатори за корупция и за степен на спазване на етичните норми от страна на служителите на РЗИ – Сливен при изпълнението на служебните им задължения и упражняването на правомощия. Вашето участие в настоящото проучване ще даде принос за успешното провеждане на антикорупционната политика, провеждана от ръководството на РЗИ – Сливен.
Моля, отбележете със знак отговора, който според Вас най-точно съответства на всеки въпрос.

Анкетата е анонимна!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Според Вас има ли корупция или отделни корупционни прояви, извършени от служители на РЗИ – Сливен?
Clear selection
Ако станете свидетел на корупционна проява от страна на служител на РЗИ – Сливен бихте ли подали сигнал по съответния ред за това?
Clear selection
Запознат ли сте с начините на подаване на сигнал за корупция при нужда?
Clear selection
Попадали ли сте в ситуация, в която върху Вас е оказан корупционен натиск?
Clear selection
Бихте ли предложили подарък или обещание за услуга на служител, за да извърши нещо, което влиза в задълженията му по служба за Вас?
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy