Phiếu đánh giá

Cám ơn anh/chị đã dành thời gian dùng thử bộ công cụ SPIN-E do Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam xây dựng với nguồn tài trợ của Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thế giới. Để nâng cao chất lượng của bộ công cụ, mong anh/chị dành thời gian đánh giá bộ công cụ theo các nội dung dưới đây.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access