Request edit access
AQ-TEST
Psühholoog Simon Baron-Cohen koostas koos kolleegidega Cambridge'i autismi uurimiskeskusest autismispektri koefitsiendi (AQ) küsimustiku, millega mõõdetakse autistlike joonte tugevust täiskasvanutel. Testi esimesel põhjalikumal katsetamisel oli kontrollgrupi keskmine skoor 16,4. Kaheksakümmend protsenti autismi või muu sarnase häire diagnoosiga inimestest saab tulemuseks 32 punkti või rohkem. Test ei ole siiski mõeldud diagnoosimiseks ning paljud neist, kes saavad üle 32 punkti ja vastavad seejuures kergekujulise autismi või Aspergeri sündroomi diagnostilistele kriteeriumitele, saavad igapäevaelus raskusteta hakkama.
1. Mulle meeldib rohkem teha asju teistega koos kui üksinda. *
1 point
2. Mulle meeldib teha asju ikka ja jälle samamoodi. *
1 point
3. Kui ma püüan midagi ette kujutada, on mul väga kerge luua sellest oma mõtetes pilt. *
1 point
4. Ma süvenen sageli ühte asja nii intensiivselt, et kõik muud asjad lähevad meelest. *
1 point
5. Märkan sageli vaikseid helisid, mida teised ei kuule. *
1 point
6. Märkan tavaliselt autode numbrimärke ja muud sarnast informatsiooni. *
1 point
7. Teised inimesed ütlevad mulle sageli, et see, mis ma ütlesin, on ebaviisakas, kuigi ma ise arvan, et see on viisakas. *
1 point
8. Kui loen mõnda lugu, suudan kergesti ette kujutada, kuidas tegelased välja näevad. *
1 point
9. Vaimustun kuupäevadest. *
1 point
10. Suudan seltskonnas kergesti mitme inimese vestlust korraga jälgida. *
1 point
11. Sotsiaalne suhtlus on minu jaoks kerge. *
1 point
12. Kaldun märkama üksikasju, mida teised ei märka. *
1 point
13. Lähen pigem raamatukokku kui peole. *
1 point
14. Mul on kerge lugusid välja mõelda. *
1 point
15. Mind tõmbab tugevamalt inimeste kui asjade poole. *
1 point
16. Mul kipuvad olema väga tugevad huvid ja ma ärritun, kui ei saa nendega tegeleda. *
1 point
17. Naudin klatši. *
1 point
18. Kui ma räägin, siis alati ei ole teistel kerge sõna vahele öelda. *
1 point
19. Mind paeluvad numbrid. *
1 point
20. Mõnda lugu lugedes on mul raske tegelaskujude kavatsustest selget pilti saada. *
1 point
21. Mulle ei meeldi eriti proosat lugeda. *
1 point
22. Mul on väga raske uusi sõpru leida. *
1 point
23. Ma märkan asjades kogu aeg mustreid. *
1 point
24. Lähen pigem teatrisse kui muuseumi. *
1 point
25. See ei ärrita mind, kui mu igapäevast rutiini häiritakse. *
1 point
26. Sageli ma tunnen, et ei tea, kuidas vestlust üleval hoida. *
1 point
27. Kui keegi minuga räägib, on mul kerge "ridade vahelt lugeda". *
1 point
28. Keskendun tavaliselt rohkem tervikpildile kui väikestele detailidele. *
1 point
29. Mulle ei jää telefoninumbrid eriti meelde. *
1 point
30. Tavaliselt ma ei märka väikeseid muutusi mingis tuttavas keskkonnas või teise inimese välimuses. *
1 point
31. Oskan aru saada sellest, kui teine inimene, kes mind kuulab, tüdinema hakkab. *
1 point
32. Mul on kerge teha rohkem kui ühte asja korraga. *
1 point
33. Telefoniga rääkides pole ma kindel, millal on minu kord rääkida. *
1 point
34. Mulle meeldib teha asju spontaanselt. *
1 point
35. Sageli olen ma viimane, kes nalja mõttest aru saab. *
1 point
36. Mul on väga kerge lihtsalt inimesele otsa vaadates aru saada, mida ta mõtleb või tunneb. *
1 point
37. Kui mind katkestatakse, suudan poolelijäänud tegevuse juurde väga kergesti tagasi pöörduda. *
1 point
38. Ma olen klatšimises tugev. *
1 point
39. Inimesed ütlevad mulle sageli, et ma jutustan lõputult ühest ja samast asjast. *
1 point
40. Noorena meeldis mulle mängida teiste lastega mänge, kus tuli asju ette kujutada. *
1 point
41. Mulle meeldib koguda informatsiooni erinevate asjade kategooriate kohta (nt autod, linnud, rongid, taimed). *
1 point
42. Mul on raske kujutleda, mis tunne oleks olla keegi teine. *
1 point
43. Mulle meeldib hoolikalt planeerida kõiki oma tegevusi. *
1 point
44. Mulle meeldivad sotsiaalsed üritused. *
1 point
45. Mul on raske teiste inimeste kavatsusi välja selgitada. *
1 point
46. Uued olukorrad muudavad mind ärevaks. *
1 point
47. Naudin kohtumist uute inimestega. *
1 point
48. Olen hea diplomaat. *
1 point
49. Mulle ei jää teiste inimeste sünnikuupäevad kuigi hästi meelde. *
1 point
50. Mul on väga kerge mängida lastega mänge, kus peab kedagi teesklema. *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service