Request edit access
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONWENT NGO - Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, 15-16 października 2019 r. w LCK w Lublinie
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe z województwa lubelskiego, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konwencie - Regionalnej sieci współpracy NGO i JST, który odbędzie się w dniach 15-16 października 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, ul. Grottgera 2. Organizatorami dwudniowego święta lubelskich organizacji pozarządowych są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Organizacja może zgłosić w oddzielnych formularzach więcej niż jedną osobę. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 października 2019 r. Więcej informacji można uzyskać: e-mail: iwona.kedziera@lubelskie.pl lub pod nr telefonu: 81 5287629.

Integralną częścią Konwentu jest Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019 - inicjatywa Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Lublinie.

NOCLEG
Z bezpłatnego noclegu mogą skorzystać uczestnicy, którzy mieszkają na terenie województwa lubelskiego z wyłączeniem powiatów: lubelskiego, łęczyńskiego, lubartowskiego i świdnickiego. W sytuacji, gdy organizator będzie dysponował wolnymi miejscami noclegowymi, uczestnicy zamieszkujący powiaty: lubelski, łęczyński, lubartowski i świdnicki będą mogli skorzystać z bezpłatnego noclegu. Wówczas proszę zaznaczyć taką opcję w Formularzu zgłoszeniowym w miejscu: Proszę wpisać mnie na listę rezerwową bezpłatnego noclegu.
KONWENT NGO i LFIP 2019
Nazwa instytucji/Organizacji pozarządowej: *
Your answer
Adres instytucji/organizacji pozarządowej: *
Your answer
Dane kontaktowe instytucji/organizacji pozarządowej (telefon): *
Your answer
Dane kontaktowe instytucji/organizacji pozarządowej (e-mail): *
Your answer
Imię i nazwisko uczestnika Konwentu i LFIP 2019: *
Your answer
Miejsce zamieszkania uczestnika Konwentu i LFIP 2019: *
Your answer
Telefon kontaktowy: *
Your answer
E-mail: *
Your answer
W trakcie wydarzenia będę korzystać z posiłku: *
W trakcie wydarzenia będę uczestniczyć w uroczystej Gali III Sektora: *
Zgłaszam swój udział w I. sesji warsztatów tematycznych w dn. 16 października 2019 r. Prosimy o wybranie jednego warsztatu – warsztaty będą prowadzone równolegle:
Zgłaszam swój udział w II. sesji warsztatów tematycznych w dn. 16 października 2019 r. Prosimy o wybranie jednego warsztatu – warsztaty będą prowadzone równolegle:
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w Konwencie - regionalnej sieci współpracy NGO i JST 2019: *
Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć z moim wizerunkiem w czasie Konwentu oraz na wykorzystanie przez ROPS w Lublinie i partnerów (Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, RDPP WL) mojego wizerunku w ramach promowania Konwentu, w szczególności poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej, materiałach promocyjnych i reklamowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa wyrażenia zgody lub jej cofnięcie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w Konwencie - regionalnej sieci współpracy NGO i JST 2019: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service