Request edit access
סקר בנושא לימוד סביב פרויקטים בחינוך הטכנולוגי
בסקר שלפניך מוצגים היגדים על מה שלדעתך התלמיד הממוצע בכיתתך עושה כאשר הוא לומד בסביבת הפרויקט.
הינך מתבקש\ת להעריך בסולם מ- 1 (בכלל לא) עד 6 (בהחלט כן) עד כמה כל היגד משקף את התנהגותו כאשר הוא לומד או פותר שאלות סביב הפרויקט.
• לתשומת לבך: אין כאן תשובות נכונות או לא נכונות.
• אנא ענה\י במדויק ככל האפשר
הסקר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, הוא מיועד לשני המינים כאחד!
התלמיד מאט כאשר הוא נתקל במידע חשוב
בכלל לא
בהחלט כן
התלמיד ממקד את תשומת ליבו על מידע חשוב באופן מודע
בכלל לא
בהחלט כן
התלמיד מתמקד במשמעות ובחשיבות של מידע חדש
בכלל לא
בהחלט כן
התלמיד יוצר דוגמאות משלו כדי לעשות מידע יותר משמעותי
בכלל לא
בהחלט כן
התלמיד שואל את עצמו "עד כמה השגתי את מטרותיי" כאשר הוא מסיים משימה
בכלל לא
בהחלט כן
התלמיד מצייר תמונות או תרשימים כדי לעזור לעצמו להבין, כאשר הוא לומד
בכלל לא
בהחלט כן
התלמיד מנסה לתרגם מידע חדש למילים שלו
בכלל לא
בהחלט כן
התלמיד שואל את עצמו האם מה שהוא קורא קשור למה שהוא כבר יודע
בכלל לא
בהחלט כן
התלמיד מנסה לחלק את הלמידה לצעדים קטנים
בכלל לא
בהחלט כן
התלמיד מתרכז במשמעות הכללית יותר מאשר בפרטים ספציפיים
בכלל לא
בהחלט כן
מלמד במגמת:
מנחה פרויקטים
Required
מנחה את הפרויקטים ב:
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms