Request edit access
Smart Metropolia 7-8 XI 2019
Szanowni Państwo
Zapraszamy do rejestracji na tegoroczną edycję Kongresu Smart Metropolia, która odbędzie się w Gdańsku (Centrum Kongresowe Amber Expo ul. Żaglowa) w dniach 7-8.11.2019 r.
Szczegóły - www.smartmetropolia.pl
W razie pytań zapraszamy do kontaktu: biuro@smartmetropolia.pl

Dear Sir or Madam
We invite you to register for this year's edition of the Smart Metropolia Congress, which will take place in Gdańsk (Congress Center Amber Expo, Żaglowa str., Gdańsk) on 7-8.11.2019.
Details - www.smartmetropolia.pl
If you have questions, please contact: biuro@smartmetropolia.pl
Imię | Name *
Your answer
Nazwisko I Surname *
Your answer
Instytucja/Firma | Institution/Company *
Your answer
Stanowisko | Position *
Your answer
E-mail *
Your answer
Telefon | Phone number *
Your answer
Czy będzie Pan/Pani uczestniczył w 1 dniu Kongresu Smart Metropolia w dniu 7.11.2019? | Will you participate in the 1st day of the Smart Metropolia Congress on 7.11.2019? *
Required
Zapisy na warsztaty zostały zakończone. Prosimy o potwierdzenie udziału wyłącznie w części plenarnej. | Registration for the workshop has been completed. Please confirm participation only in the plenary part. *
*W związku z ograniczoną liczbą miejsc, informacja o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach zostanie przekazana drogą mailową przez Organizatorów | * Due to the limited number of places, information about qualifying to participate in the workshops will be sent by email by the Organizers.
Czy będzie Pan/Pani uczestniczył w 2 dniu Kongresu Smart Metropolia w dniu 8.11.2019? | Will you participate in Day 2 of the Smart Metropolia Congress on 8.11.2019? *
Required
RODO | GDPR
Administratorem danych osobowych Uczestnika (dalej: Dane Osobowe) pozyskanych w ramach Kongresu Smart Metropolia w dniach 7-8 listopada 2019 r. jest Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, nr KRS 0000398498, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Stowarzyszenie należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@metropoliagdansk.pl Dane Osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu prawidłowego zorganizowania Kongresu Smart Metropolia w dniach 7-8 listopada 2019 r., w uzasadnionym interesie w postaci dochodzenia, obrony, ustalania roszczeń przez okres ich przedawnienia.​ ​Dane Osobowe mogą być udostępnianie firmie zajmującej się obsługą informatyczną naszego Stowarzyszenia, Google LLC. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Danych Osobowych Uczestnikowi przysługuje prawo do: dostępu do Danych Osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii, żądania sprostowania Danych Osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, żądania usunięcia Danych Osobowych w przypadku gdy: Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, które jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych, Dane Osobowe przetwarzane są niezgodne z prawem, Dane Osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. żądania przeniesienia Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Danych Osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e- mail oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia i wyrażenia zgody uniemożliwia wzięcie udziału w kongresie Smart Metropolia 2019. Jednocześnie wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku, dzięki czemu wizerunek będzie mógł zostać udostępniony np. w mediach społecznościowych, w środkach masowego przekazu w celu promowania Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie przetwarza Danych Osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania. Dane Osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani też do żadnych organizacji międzynarodowych. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

**
I consent to the processing of my personal data for the needs related to the organization of the Innovation Camp in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (RODO). Please be advised that the administrator of your personal data is the Metropolitan Area of Gdańsk-Gdynia-Sopot based in Gdańsk (80–830) at ul. Długi Targ 39/40 and that you have the right to access personal data, change them and delete them and withdraw their consent to their processing.*
o In case of confirmation of my participation in the Innovation Camp, I agree to post information about me on the website of the event and during the event contained in the application form (name, surname, institution/organization, e-mails, areas of interest and photo).

Klauzula RODO | GDPR clause *
ZGODA PODSTAWOWA | BASIC CONSENT *
ZGODA NA UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU | CONSENT TO PUBLISHING THE IMAGE *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot. Report Abuse