Request edit access
Dotazníkový formulár k projektu "Živá lúka" 2018/19
Informácie z tohto dotazníkového formulára budú vyhodnotené a použité ako základná informačná osnova k projektu "Živá lúka", ktorý má za cieľ monitorovať straty divých zvierat, najmä mláďat srnčej zveri, zajacov a bažantej zveri počas jarných mesiacov apríl - jún, kedy prebiehajú kosenia lúk, trvalých trávnatých porastov (TTP) a porastov lucerny a ďateliny.
Projekt bude mať za úlohu vytvoriť mechanizmy na ochranu a predchádzanie týmto stratám.
Názov užívateľa poľovného revíru (PZ, PS) *
Your answer
Okres, kde vaše PZ,PS pôsobí *
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Your answer
Funkcia uvedenej kontaktnej osoby v PZ/PS
Kontakt na kontaktnú osobu v PZ/PS (pre prípadné overenie údajov a komunikáciu za účelom spolupráce - email alebo telef.) *
Your answer
Pestuje vo výmere Vášho poľovného revíru poľnohospodársky subjekt lucernu, ďatelinu alebo iné krmoviny, ktoré sú v jarných mesiacoch kosené? Prípadne sú vo vašom poľ. revíre trvalo trávnaté porasty (TTP), ktoré sa kosia v jarných mesiacoch? *
Na akej priemernej výmere sa daná plodina pestuje alebo akú výmeru zaberajú TTP? [uveďte odhad v hektároch] *
Your answer
Evidujete škody na malej zveri a mláďatách v kosených porastoch vplyvom poľnohospodárskej činnosti? *
Aký je približný priemerný počet nájdenej uhynutej/pokosenej zveri?: *
O akú zver sa zväčša jedná? *
Required
Ohlasuje poľnohospodársky subjekt kosenie porastov 24/48 hodín dopredu užívateľovi poľ. revíru? *
Vykonáva užívateľ poľovníckeho revíru preventívne akcie pred kosbou? *
Uvítali by ste súčinnosť pri preventívnych akciách za účasti kynológov a dobrovoľníkov?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy