Request edit access
PRIESKUM medzi obyvateľmi Partizánskeho o ich mienke o aktuálnom stave a možnostiach vylepšenia odpadového hospodárstva v meste
V Partizánskom sme v roku 2017 vyprodukovali 10 291 ton komunálneho odpadu. Z tohto množstva sme 22,5 % vytriedili a odovzdali na recykláciu a 77,5 % sme uložili bez využitia na skládku odpadov. Takýto stav je neekologický a zbytočne drahý. Chceme tento stav zmeniť, ale potrebujeme k tomu poznať aj Váš názor. Napíšte nám, prosím, váš názor na odpadové hospodárstvo v Partizánskom, čo sa vám páči, ale aj čo by ste zmenili. Môžu to byť napr. podmienky, motivácia, informovanosť, kontrola... Informácie získané týmto prieskumom budú použité pri vypracovávaní Stratégie nakladania s komunálnym odpadom v meste Partizánske.

Ďakujeme za Váš názor.

V akom type zástavby bývate? (odpoveď začiarknite) *
Triedite odpady? *
Je triedenie odpadov pre Vás pohodlné? *
Využíva Vaša domácnosť Zberný dvor? *
Kompostujete biologické odpady? *
Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali "áno", zvoľte aké biologické odpady kompostujete.
Máte dostatok informácií o tom, čo máte robiť s jednotlivými odpadmi? *
Mali ste v domácnosti v poslednej dobe nejaký odpad, s ktorým ste si nevedeli poradiť? *
Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali "áno", napíšte prosím o aký odpad išlo.
Your answer
Čo sa Vám páči/nepáči na odpadovom hospodárstve v meste? (napíšte, prosím)
Your answer
Aké máte nápady/návrhy na vylepšenie odpadového hospodárstva v meste? (napíšte, prosím)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service